Subotici nedostaju visokokvalifikovani majstori

Subotici nedostaju visokokvalifikovani majstori – JMU Radio-televizija Vojvodine

SUBOTICA –

Subotici nedostaju visokokvalifikovani majstori, dok dve trećine nezaposlenih čine teže zapošljive kategorije, pokazuje analiza izneta na sednici Socijalno ekonomskog saveta. Sednici je prisustvovao i pokrajinski sekretar Nenad Ivanišević, koji je najavio nove konkurse za podršku zapošljavanju. Kao poseban problem na sednici je istaknut segment bezbednosti i zdravlja na radu. Pogotovo na građevini.

Prema analzi iznetoj na sednici Socijalno ekonomskog saveta, tokom prošle godine tri radnika su izgubila život na radu, sva tri u oblasti građevinarstva. Slična situacija je i u ovoj godinu u kojoj su do sada dve osobe, takođe na građevini, izgubile život. Kontrolama gradilišta samo ove godine je otkriveno devetnaest radnika koji nisu bili niti prijavljeni, niti su imali zaštitnu opremu.

suman

“To je nešto na čemu svi mi zajedno moramo raditi, da se tako nešto ne sme dešavati i ako je takav poslodavac, moramo ga i objaviti – da je to poslodavac koji ne vodi računa o svojim radnicima, jer nisu bili prijavljeni i pravi prekršaj, ali se za to malo zna u javnosti”, rekao je predsedavajući Socijalno-ekonomskog saveta Grada Subotica Ištvan Huđi.

Kako je izneto, prošle godine na tržištu rada bilo je aktivno u Subotici nešto preko četiri hiljade nezaposlenih, a ta brojka je početkom godine povećana za više od pet stotina. Polovina nezaposlenih su sa niskom stručnom spremom, dok nezaposlenih majstora gotovo da nema.

“Subotici nedostaju visoko kvalifikovani majstori i radnici”, zaključio je Huđi.

Dve trećine nezaposlenih čine teže zapošljive kategorije. Kako bi se ta statistika promenila, sekretar Ivanišević upoznao je članove saveta sa novim konkursima resornog sekretarijata namenjenih novom i samozapošljavanju, kao i javnim radovima na teritoriji pokrajine u ukupnoj vrednosti od četrdeset miliona dinara.

“Poslodavci koji žele da zaposle radnike ili ljudi koji žele da započnu sopstveni biznis mogu da računaju na iznos od dvesto pedeset hiljada po zaposlenom, odnosno dvesto sedamdeset hiljada ukoliko se radi o zapošljavanju ili novom zapošljavanju osoba sa invaliditetom”, rekao je Ivanišević.

On je takođe najavio da će krajem maja biti raspisan konkurs za dodelu ponovno uspostavljenog žiga “Najbolje iz Vojvodine”, za koji će moći da konkurišu ne samo proizvođači, već i pružaoci usluga u oblasti turizma i organizatori manifestacija.

Izvor