Raspisani konkursi za zeleniju i čistiju Suboticu

Raspisani konkursi za zeleniju i čistiju Suboticu – JMU Radio-televizija Vojvodine

SUBOTICA –

Nakon pet godina, Subotica je raspisala konkurse za finansiranje projekata udruženja građana koja se bave zaštitom životne sredine. Za poboljšanje kvaliteta vazduha, upravljanja otpadom i zaštitu prirodnih retkosti Palića i Ludaša namenjeno je 2,5 miliona dinara.

“Promovisanje individulanog održavanja ložišta, smanjenje upotrebe čvrstih goriva za grejanje, poboljšanje energetske efikasnosti kuća i prelazak na “čiste” izvore energije mogu doprineti poboljšanju kvaliteta vazduha. Veoma je važno da građani shvate i prihvate da spaljivanje otpada i žetvenih ostataka ne samo što je ilegalno već je i veoma opasno po ljude i prirodno okruženje”, kaže Žika Reh, šef Službe za zaštitu životne srdine i održivi razvoj.

subotica

Pored poboljšanja kvaliteta vazduha, među prioritetima je i unapređenje sistema upravljanja otpadom. Cilj je bolje prikupljanje, selekcija i prerada otpada, kao i sprečavanje nastajanja “divljih deponija”.

“Stvaranje “divljih” deponija, odnosno jačanje svesti građana o njihovoj štetnosti, jako je bitno u očuvanju životne sredine. Tu civilni sektor može da odigra ne samo značajnu već i nezaobilaznu ulogu. Jer, nije dovoljno ukloniti “divlje deponije”. Bitno je da se one ponovo ne stvaraju”, kaže Aleksandar Vitković, sekretar Sekretarijata za poljoprivredu.

Među prioritetima je i promovisanje prirodnih vrednosti i očuvanje biološke raznovrsnosti Subotice i njene okoline, a posebno jezera Palić i Ludaš.

“Izuzetno mi je drago da, nakon pet godina, opet raspisujemo konkurs iz oblasti zaštite životne sredine. Skupština grada je usvojila odluku da za finansiranje projekata organizacija koje se bave ekologijom iz gradskog budžeta izdvoji 2,5 miliona dinara”, kaže Hajnalka Bognar Pastor, članica Gradskog veća zadužena za oblast poljoprivrede i zaštitu životne sredine.

Maksimalni iznos na koji udruženja pojedinačno mogu da konkurišu je 150.000 dinara. Rok za prijavu je 10. maj, a konačni rezultati biće objavljeni 5. juna, na Svetski dan zaštite životne sredine.

Izvor