Vodič za e-trgovce (AUDIO)

Vodič za e-trgovce (AUDIO) – JMU Radio-televizija Vojvodine

NOVI SAD –

Elektronska trgovina je najbrže rastuća oblast koja se pokazala otpornija od klasične trgovine, ocenjeno je prilikom predstavljanja „Vodiča za e-trgovce“.

audio icon

Transakcije putem interneta lane su udvostručene u odnosu na 2019-tu.

vodič, za, e, trgovinu

On je namenjen početnicima u trgovini pomoću Interneta ili onima koji se već posluju ali žele da se preorijentišu na elektronsko poslovanje ili da ga dodaju kao novi kanal prodaje uz već tradicionalnu.

Ministarka trgovine Tatjana Matić je rekla da on treba da dodatno motiviše elektronsku prodaju koja je već pokazala svoje prednosti u vreme pandemije.

“Neke kompanije su doživele udvostručeni rast onlajn prodaje u odnosu na prodajna mesta tokom pandemije. Zahvaljujući novim zakonima u oblasti elektronskog poslovanja i elektronske trgovine ali i informacione bezbednosti, bilo je omogućeno naglo preusmeravanje mnogih aktivnosti na onlajn okruženje” rekla je Matićeva.

Dodala je da je ono što je bitno za Srbiju, da je nepoverenje koje je prevladavalo za ovaj vid trgovine, vrlo brzo prevaziđeno u tom pandemijskom periodu, te je tako test sigurnosti i beznednosti ovog vida trgovine na ovaj način rekordno položen.

Broj elektronskih transakcija je porastao sa sedam na četrnaest u prošloj godini dok je njihova vrednost, takođe gotovo udvostručena.

Vodič se može pronaći na portalu pametnoibezbedno.gov.rs.

Izvor