Sutra ističe rok za prihvatanje direktnih davanja

Sutra ističe rok za prihvatanje direktnih davanja – JMU Radio-televizija Vojvodine

BEOGRAD –

Poreska uprava saopštila je danas da ističe rok za podnošenje izjave o prihvatanju isplate direktnih davanja i obrasca PPP-PD za obračunski period februar 2021. godine.

“Podsećamo sve privredne subjekte koji prihvataju isplatu direktnih davanja u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti kovid-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, da 31. marta 2021. godine ističe rok za podnošenje obrasca PPP-PD za obračunski period februar 2021. godine kao i posebne izjave o prihvatanju isplate direktnih davanja na portalu Poreske uprave, za direktna davanja čija uplata će biti izvršena u aprilu 2021. godine”, navodi se u saopštenju.

ministarstvo finansija poreska uprava poreski obveznici

Privredni subjekt koji u propisanom roku ne popuni posebnu izjavu na portalu Poreske uprave neće ostvariti pravo na direktna davanja bez obzira na to da li je podnet obrazac PPP-PD za obračunski period februar 2021. godine.

Napominju da privrednim subjektima koji ne podnose obrazac PPP-PD, odnosno koji nemaju zaposlene i nisu preduzetnici, odnosno preduzetnici poljoprivrednici koji su se opredelili za isplatu lične zarade, direktna davanja se isplaćuju bez davanja izjave o prihvatanju isplate direktnih davanja u rokovima i na način propisan Programom.

Više informacija poreski obveznici mogu naći na sajtu Poreske uprave Republike Srbije ili preko Kontakt centra Poreske uprave na brojeve telefona 0700-700 007 i 011-33 10 111, kao i neposredno na šalterima Vaš poreznik u 37 filijala širom Srbije.

Izvor