Srbija na korak bliža novom investicionom ciklusu u energetici

Srbija na korak bliža novom investicionom ciklusu u energetici – JMU Radio-televizija Vojvodine

BEOGRAD –

Konfindustrija Srbija i PKS organizovale su online diskusiju o novom zakonskom okviru za oblast energetike i obnovljivih izvora energije samo dan nakon što je Vlada usvojila četiri predloga zakona iz oblasti energetike i rudarstva.

Pod nazivom “Energija budućnosti“ diskusija je bila posvećena predstavljanju novog zakonskog okvira, sa fokusom na energetiku i obnovljive izvore energije.

elektricna, energija, struja

Predsednik Konfindustrije Srbija Patricio Dei Tos pohvalio je “dalekovidost i brzinu delovanja Vlade Srbije” i naveo da je pažnja kompletne privredne zajednice usmerena ka zakonskoj reformi energetskog sektora jer predstavljaju osnov za revidiranje izbora energenata za sve kompanije, a samim tim i reorganizacije privredne u celini.

Državna sekretarka Jovanka Atanacković se osvrnula na prethodni period izrade sva četiri zakona navodeći da su u resoru rudarstva i energetike analizirali stanje i shvatili da njihova aktivnost u narednom periodu treba da bude zasnovane na tri stuba, a to su regulatorna reforma, pokretanje novog investicionog ciklusa i reorganizacija energetskih subjekata u vlasništvu države.

Atanacković je navela i da je u tehnološkom smislu ta oblast veoma inventivina i da traži brze promene i prilagođavanje pravnog okvira “kako bismo postigli ono sto želimo, a to je klimatski neutralna planeta 2050. godine, put ka zelenoj energiji i ka zelenoj agendi”.

Ona je navela i da je ministarstvo uvek otvoreno da razgovara sa investitorima, da se zakoni pišu radi boljitka Srbije i regiona, te da je “„aksiom svega zaštita životne sredine i održivi razvoj”.

Regulativu koja se odnosi na obnovljive izvore energije predstavila je Vesna Simić, šefica Odseka za obnovljive izvore energije, a osvrt na elektroenergetski sektor sa stanovišta EMS-a izneo je Branislav Đukić, direktor za međunarodne i regulatorne poslove Elektromreže Srbije.

Poseban pogled sa stanovišta italijanskih investitora dao je Simone Apoloni, predsednik grupacije mladih privrednika Konfindustrije Srbija.

Izvor