Preminuo akademik Dušan Čamprag

Preminuo akademik Dušan Čamprag – JMU Radio-televizija Vojvodine

BEOGRAD –

Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU) saopštila je danas da je 22. marta u Novom Sadu u 96. godini preminuo redovni član Odeljenja hemijskih i bioloških nauka SANU Dušan Čamprag, jedan od naših najistaknutijih inženjera poljoprivrede i entomologa koji je čitav život posvetio izučavanju i borbi protiv insekata štetočina.

dusan, čamprag

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Novom Sadu, gde je i maturirao 1946. godine. Učestvovao je u narodnooslobodilačkoj borbi i od posledica ranjavanja ostao ratni vojni invalid.

Poljoprivredni fakultet u Beogradu završio je 1951. godine, a studirao je i na Agronomskom univerzitetu u Budimpešti i bio na specijalizaciji u Pokrajinskom institutu za Poljoprivredna istraživanja u Novom Sadu.

Od 1979. godine bio je član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti (VANU), dok je za dopisnog člana SANU izabran 1991, a za redovnog člana SANU 1998. godine.

Za inostranog člana Mađarske akademije nauka izabran je 2004. godine. Bio je i član Upravnog odbora Matice srpske, predsednik Saveza društava za zaštitu bilja Jugoslavije, počasni član Mađarskog entomološkog društva, počasni član Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije i drugih organizacija.

Oblast istraživačkog rada akademika Dušana Čampraga čine poljoprivredna entomologija i zaštita bilja. Naučnim radom se bavio više od pola veka, proučavajući štetne insekte ratarskih kultura koji su naročito rasprostranjeni u Panonskoj niziji i jugoistočnoj Evropi.

SANU je poručila da je njegov odlazak veliki gubitak za tu instituciju, kao i za srpsku i svetsku agronomsku nauku.

Izvor