Poziv novinarima i fotografima za učešće na konkursu “Refleksija” (AUDIO)

Poziv novinarima i fotografima za učešće na konkursu “Refleksija” (AUDIO) – JMU Radio-televizija Vojvodine

NOVI SAD –

Evropska mreža protiv siromaštva – Srbija objavljuje poziv novinarima i medijskim fotografima za učešće na Konkursu za Nacionalnu nagradu za dostojno izveštavanje o siromaštvu i socijalnoj isključenosti “Refleksija”.

audio icon

Nagrada za dostojno izveštavanje dodeljuje se četvrti put u Srbiji za novinarske radove i medijske fotografije koji se bave temom siromaštva i socijalne isključenosti u Srbiji.

siromastvo

Cilj ustanovljenja Nagrada za dostojno izveštavanje je promocija dostojnog i ne-senzacionalističkog izveštavanja o siromaštvu, koje prikazuje različite aspekte i oblike siromaštva, sa poštovanjem predstavlja osobe koje žive u siromaštvu i bavi se dubljim posmatranjem fenomena siromaštva i njegovim uzorcima.

Nacionalna Nagrada za dostojno izveštavanje predstavlja netipičnu nagradu, s obzirom da je žiri koji će ocenjivati novinarske radove sastavljen isključivo od osoba sa iskustvom siromaštva i socijalne isključenosti (nezaposleni mladi, osobe sa invaliditetom, pripadnici nacionalnih manjina, korisnici socijalnih usluga i dr.).

Pravo učešća na konkursu imaju svi novinari i medijski fotografi, koji žive i rade na teritoriji Srbije. Na konkurs se mogu prijaviti i studenti novinarstva i fotografije.

Novinarski radovi sa kojima se konkuriše moraju biti objavljeni u periodu od 1. marta 2020. godine do 28. februara 2021. godine. Fotografije kojima se konkuriše moraju biti snimljene u Srbiji u periodu od 1. marta 2020. godine do 28. februara 2021. godine.

Konkurs je otvoren od 26. marta 2021. do 9. aprila 2021. godine u ponoć. Nagrade će biti dodeljene u aprilu 2021. godine.

Za više informacije kontaktirati i putem telefona na 060 70 54 893.

Detaljnije u rubrici Povodom Radio Novog Sada govorila je Dobrila Marković iz Evropske mreža protiv siromaštva Srbija.

Izvor