Herbarijum PMF-a – svedok nestalih ali i novih vrsta (AUDIO)

Herbarijum PMF-a – svedok nestalih ali i novih vrsta (AUDIO) – JMU Radio-televizija Vojvodine

NOVI SAD –

Prošle sedmice svečano su otvorene nove prostorije Herbarijuma na Departmanu za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

audio icon

„Za sistematsko proučavanje biljaka, botaničar – florista nalazi najviše obaveštenja i najboljih saveta u svojoj zbirci, herbaru. Ali težak je i trudan put kojim se dolazi do dobre i pouzdane zbirke. Da bi se sačinio dobar herbar treba ili da se putuje i lično skuplja, ili da putuju „centurije”, pa i cele zbirke od takvog skupljača, ili da se zbirka popunjuje razmenom duplikata”.

Tako je veliki botaničar Josif Pančić pisao o značaju herbarijuma za istraživače i proučavanje biljnog sveta.

herbar, kola, , , 01, (1)

O herbarskoj zbirci PMF-a, sa Milicom Rat sa Departmana za biologiju i ekologiju, za Radio Novi Sad razgovarala je Dragana Ratković.

“Fakultet čuva jednu od najvećih botaničkih kolekcija u državi i nastala je kao nastavno učilo za studente biologjie a kasnije ekologije. Ona danas sadrži oko 200 hiljada biljnih vrsta sa područja Vojvodine, Jadrana, i svih ostalih balkanskih država” rekla je Milica Rat.

Najinteresantnije su invazivne vrste, dodala je. Tako se prva zabeležena ambrozija u Srbiji nalazi u ovoj kolekciji. Drugo su podaci vezani za staništa tj. floru Vojvodine koje rastu na slatinama koje su ugrožene (banatski božur koji je rastao na Fruškoj Gori a više ga tu nema) i druge vrsate koje su izumrle a sada su samo u muzeju-herbarijumu. Herbarijum se upoređuje i dopunjuje novim vrstama u naučne svrhe. 

Učenici i građani takođe mogu da vide te herbarske zbirke, na godišnjim “Noći biologije” a takođe su na raspolaganju za najavljene grupne posete.

Izvor