Izložba slika Rastka Stefanovića u zrenjaninskoj Savremenoj galeriji

Izložba slika Rastka Stefanovića u zrenjaninskoj Savremenoj galeriji – JMU Radio-televizija Vojvodine

ZRENJANIN –

U Savremenoj galeriji Zrenjanin od danas do 15. aprila biće postavljena samostalna izložba slika Rastka Stefanovića “Vera icona– intimna transpozicija sakralne slike”. Prema rečima autora, u njegovom dosadašnjem stvaralaštvu najčešći motiv bio je ljudski lik, žanrovski najčešće dat u formi portreta, figure, akta ili sakralne slike.

“Manipulacijom ustaljenim formalnim i značenjskim karakteristikama tih žanrova pokušao sam sada da dođem do novog konteksta i novih značenja, a radovi su rezultat doktorskog umetničkog projekta u kojem sam, teorijski i praktično, istraživao i ispitivao odnose portreta i sakralne slike i njihovo trasnponovanje kroz lično poigravanje odnosima forme i značenja likovnog dela”, navodi Stefanović, i dodaje da koristeći strategije prezentacije i oslanjajući se na pouke istorije, ali i iskustvo novih medija, pokušava da za sebe pronađe formu kojom može da predstavi savremene protagoniste, a koja bi bila svevremena, stara koliko i nova i koja bi mogla da preispita, sugeriše ili simulira ikoničnost i ”idoličnost” ljudskog lica i tela uz konstantno traganje za lepim i uzvišenim.

foto, , savremena, galerija, zrenjanin

Rastko Stafanović rođen je 1978. u Zrenjaninu. Slikarstvo je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi profesora Jovana Rakidžića, diplomirao 2004. godine. Magistrirao je na istoj Akademiji umetnosti 2009. godine na Studijskom programu crtanje, sa radom pod nazivom “Zaustavljanje sudbine”, kod profesorke Višnje Petrović. Trenutno je apslovent na Doktorskim studijama likovnih umetnosti na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

Izvor