Za osnovnoškolsko obrazovanje odraslih pola milijarde dinara

U 65 osnovnih škola Srbije planirana je realizacija funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih sa 6.156 polaznika, a aktivnosti će sprovoditi oko 900 nastavnika i 67 andragoških asistenata.

skola, skole, ucionica, skolske, klupe, djaci, prosveta, obrazovanje

Od ukupnog broja polaznika takvog osnovnog obrazovanja, 83 posto je iz romske populacije.

Planirano je i osnovno obrazovanje 404 polaznika u Kazneno-popravnim domovima i Vaspitno-popravnim domovima, od čega je 76 posto romske populacije.

Aktivnosti u takvim domovima će sprovoditi 100 nastavnika sa četiri andragoška asistenta, a planirani budžet za njih iznosi 501 milion dinara.

Srednje obrazovanje odraslih, za populaciju stariju od 17 godina, planirano je u 70 srednjih škola, u prvi razred planiran je upis 175 vanrednih polaznika, a ukupna sredstva za ovu aktivnost iznose pet milona dinara za ovu aktivnost.

Izvor