Veži pojas, ne prekidaj život!

Saobraćajna policija i Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenuli su zajedničku kampanju promocije odgovornog ponašanja u saobraćaju, uz učešće u međunarodnoj akciji pojačane kontrole saobraćaja usmerene na otkrivanje onih koji ne vezuju pojas tokom vožnje, koroste mobilni telefon tokom vožnje, ili voze decu na nepropisan način.

saobracajna, policija, brzina, saobracaj

“Za nekorišćenje sigurnosnog pojasa i upotrebu mobilnog telefona u toku vožnje, za ovaj vid prekršaja predviđena je novčana kazna u iznosu od deset hiljada dinara, koja se u polovičnom iznosu može uplatiti u roku od osam dana. Što se tiče kaznenih odredbi vezano za prekršaje prevoza dece bez upotrebe bezbednosnog sedišta, odnosno bezbednosnog podmetača, tu je predviđena novčana kazna u iznosu od pet hiljada dinara, koja se u polovičnom iznosu može uplatiti u roku od osam dana”, ističe pomoćnik komandira Saobraćajne policije u Subotici Isidora Jevtić.

Tokom dve hiljade devetnaeste godine otkriveno je gotovo šest hiljada slučajeva nekorišćenja sigurnosnog pojasa tokom vožnje, dok je prošle godine ta brojka pala ispod četiri i po hiljade, ali ne zbog veće svesti već zbog manje mobilnosti tokom epidemije Kovida devetnaest. U prva dva meseca ove godine, u proseku otkriveno je šest ovakvih prekršaja dnevno.

“Ono što je interesantno, u 2020. i u prva dva meseca 2021. u dvadeset šest slučajeva sankcionisani su vozači, odnosno učesnici u saobraćaju na mestu putnika zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa, gde se nepojmljivo utvrdilo da nisu koristili, a učestvovali su u saobraćajnim nezgodama. Usled tih učešća u saobraćajnim nezgodama nekorišćenja sigurnosnog pojasa uvek nastaju teže posledice nego što su mogle biti da su ih lica koristila”, naglašava oficir odeljenja Saobraćajne policije u Subotici Ruben Pertet.

I to može da izgleda ovako. Zato – veži pojas. Ne prekidaj život.

Izvor