U dualno obrazovanje za pet godina biće uloženo 25 miliona evra

Projekat je predstavljen direktorima srednjih strucnih škola i kompanijama sa teritorije Rasinskog okruga, na sastanku održanom u RPK Kruševac, a projekat će biti realizovan uz podršku Nemačke razvojne banke (KfW) i Komorskog investicionog foruma šest ekonomija Zapadnog Balkana (WB6 CIF).

privredna, komora, srbije, pks, 660x330

Ciljevi projekta su unapređivanje stručnog obrazovanja na nivou srednjeg, visokog i obrazovanja odraslih u pravcu veće primene dualnog modela obrazovanja, povećanje zapošljivosti u regionu Zapadnog Balkana i podsticanje regionalnog ekonomskog razvoja.

Ideja je da se kroz projekat ojača kvalitet i relevantnost stručnog obrazovanja i obuke na tržištu rada promovisanjem partnerstva između institucija stručnog obrazovanja i kompanija.

Projektom je predviđeno razvijanje trening centara koji će omogućiti učenicima prvog razreda srednjih stručnih škola, koji se školuju po dualnom modelu obrazovanja, da se upoznaju sa mašinama, opremom i alatima pre nego što uđu u kompanije u drugom razredu.

Na ovaj nacin se blagovremeno osposobljavaju budući zaposleni za realno radno okruženje i smanjuje se mogućnost neželjene povrede na radu.

Pored učenika, projekat je namenjen i realizaciji aktivnosti na visokoškolskom nivou, gde bi studenti u dualnom obrazovanju imali iste mogućnosti kao i pomenuti učenici.

Najmanje jedna obrazovna institucija koja ima saradnju sa kompanijama u realizaciji dualnog obrazovanja i najmanje dve kompanije iz jedne zemlje formiraju konzorcijum koji konkuriše za projektna sredstva.

Pojedinačne vrednosti aplikacija sa kojima konzorcijumi mogu da konkurišu kreću između 150.000 – 600.000 evra.

Druga info sesija u okviru projekta Regional Challenge Fund održava se danas, kada će zainteresovane obrazovne institucije i kompanije imati još jednu priliku da razjasne sve nedoumice na ovu temu i odluče se za dalje aktivnosti u okviru navedenog projekta.

Izvor