Od sutra Nova Ljubljanska Banka otkupljuje preostale akcije Komercijalne

Za svaku od 2,8 miliona običnih akcija koje ima nameru da preuzme NLB Banka je spremna da plati po 3.315 dinara, dok je po preferencijalnoj akciji a ima ih 373.510 ponuđeno 934 dinara.

komercijalna, banka,, ponude

Kupovinom državnog paketa akcija NLB već u svom vlasništvu ima 83,23 procenata akcija Komercijalne banke.

Akcije koje želi da kupi platiće gotovim novcem najkasnije u roku od dva radna dana od zatvaranje Ponude za preuzimanje.

NLB ističe da je najveća finansijska i bankarska gurpa u Jugoistočnoj Evropi sa isključivim fokusom na taj region.

” U cilju poboljšanja poslovanja Komercijalne banke i KB grupe kao dela NLB gupe i ubrzanja celokupne komercijalne aktivnosti i kvaliteta poslovanja, poslovna strategija NLB grupe ogleda se najpre u sprovođenju postupka integracije KB grupe i NLB grupe na svim relevantnim tržištima”, navodi NLB.

Dodaje da će se kroz statusne promene doći do cilja stvaranja jedne univerzalne banke.

Akcije Komercijalne banke nalaze se na kastodi računu kod OTP Banke, zbirnom računu BDD M&V Investmentsa, a imaju ih i Jugobanka u stečaju, Dunav Osiguranje, Global Mackro, Stankom i druga pravna lica.

Izvor