Šafranjika sve brojnija zahvaljujući uvedenim merama zaštite

Šafranjika je vekovima rasla na području Subotičko-horgoške peščare, ali nakon što je ona preorana, ta endemska biljka je skoro nestala. Od 2008. godine kada je stavljena pod posebnu zaštitu, brojnost jedinki šafranjike svake godine raste i trenutno je na tom području ima između 80 i 100 hiljada.

safranjika, 2

„Na osnovu apsolutnog brojanja mi smo ustanovili da su aktivnosti i mere aktivne zaštite koje mi sprovodimo na ovim područjima izuzetno značajne i da su izuzetno doprinele da se populacija poveća”, objašnjava Sandra Čokić Reh, rukovodilac Službe za zaštitu.

Za razliku od prethodnih godina u brojanju jedinki su ove godine, zbog aktuelne epidemiološke situacije, učestvovali samo zaposleni u Javnom preduzeću „Palić-Ludaš”. Ta vrsta monitoring se sprovodi još od 2003. godine.

„Trudimo se da vršimo revitalizaciju na ovim staništima. Na ovim područjima radimo i sa ispašom, sa kozama i sa ovcama, što se isto vidi na ovom području, da se stanje poboljšava”, kaže Marta Dobo, direktorica JP „Palić-Ludaš”.

safranjika, 1

Nekada su ljudi šafranjiku brali i istu prodavali na pijaci. To se danas više ne dešava, jer su kazne velike.

„Ovde na našim područjima, odnosno u Srbiji, ova biljka je strogo zaštićena vrsta, znači ne sme uopšte da se uzurpira ni stanište, ni sama biljka ne sme da se bere”, upozorava Tamaš Vinko, koordinator čuvarske službe.

Pored severa Srbije, šafranjika se može pronaći i na jugu Mađarske, zbog toga postoji intenzivna saradnja između subotičkog preduzeća i Nacionalnog parka „Kiškunšag”, na očuvanju te jedinstvene biljne vrste.

Izvor