Kraj istrage protiv Gucatija i Haradinaja 30. juna; Tači traži intervenciju sudije zbog postupanja tužioca

To znači da bi suđenje moglo da im počne već krajem leta ili početkom jeseni ove godine.

Sudija za prethodni postupak Specijalizovanih veća Kosova sa sedištem u Hagu odredio je 30. jun kao uslovni datum predaje spisa u ovom predmetu sudskom veću koje će im suditi.

specijalni, sud, hag, 1

Do tog datuma treba da se okončaju sve prethodne radnje, pa tako Specijalizovano tužilaštvo mora da do 9. aprila obelodani sve dokaze Gucartijevoj i Haradinajevoj odbrani.

Sa druge strane, odbrana treba da do 11. maja podnese sudu sve eventualne dokaze o alibiju ili one kojima bi mogla da se isključi njihova krivična odgovornost, a do 14. juna i svoje pretpretresne podneske u kojima precizira dokaze kojima osporava svaku pojedinačnu tačku optužnice.

Isto tako, kraj istrage protiv nekadašnjeg komadanta u tzv. OVK Saljiha Mustafe optuženog za ratne zločine u selu Zlaš na Kosovu i Metohiji 1999. godine, očekuje se početkom maja, jer je sudija najavio da bi spise predmeta u ovom slučaju sudskom veću mogao da prosledi 7. maja.

Sudija je takođe pozvao Mustafinu odbranu da dostavi svoj pretpretresni podnesak do 30. aprila, a odbrana je najavila da će pre tog datuma sudu dostaviti i dokaze o njegovom alibiju.

Očekuje se da suđenje Mustafi bude prvo koje će početi pred Specijalizovanim većima, već u julu.

Kada je u pitanju treći postupak koji se vodi pred ovim sudom protiv nekadašnjih šefova OVK Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Jakupa Krasnićija i Režepa Seljimija, tu se kraj istrage još ne nazire.

Oni su optuženi u 10 tačaka za brojna, najteža krivična dela.

Mustafa je uhapšen 24. septembra i izručen Hagu gde se nalazi u pritvoru i čeka suđenje po optužnici koja ga tereti za pojedinačnu krivičnu odgovornost i krivičnu odgovornost kao pretpostavljeni starešina za zločine koje su od 1. do 19. aprila 1999. godine počinili određeni pripadnici OVK protiv lica zatočenih na imanju u Zlašu koje je služilo kao zatvor.

Mustafa je negirao krivicu po svim tačkama optužnice Specijalizovanog tužilaštva Kosova i najavio da će se, pored ostalog braniti alibijem.

Gucati i Haradinaj optuženi su za opstrukciju postupaka pred Specijalizovanim većima i obelodanjivanje identiteta svedoka i nalaze se u pritvoru u Hagu od hapšenja krajem septembra prošle godine.

Gucati je pred sudom negirao krivicu, dok je Haradinaj odbio da se uopšte o njoj izjasni jer kako je naveo ne priznaje taj sud.

Uhapšeni su u Prištini 25. septembra i istog dana su prebačeni u pritvorski objekat u Hagu.

Tači traži intervenciju sudije zbog postupanja tužioca

Obrana nekadašnjeg glavnog komandanta tzv OVK i kosovskog predsednika Hašima Tačija zatražila je od sudije za prethodni postupak Specijalizovanih veća Kosova sa sedištem u Hagu, da naloži tužilaštvu da joj obelodanjuje svoje dokaze na način kako bi joj omogućio efikasan rad na sprovođenju svojih istraga i pripremama za suđenje.

U podnesku Tačijev branilac Dejvid Huper požalio se sudiji da tužilaštvo kontinuirano propušta da pri obelodanjivanju materijala, do sada u 12 tura, pruži kompletne materijale u vezi sa iskazima svedoka, kao i da ukaže na brojeve svedoka (pseudonime) za dokumenta i materijale koji se odnose na svedoke čiji je identitet uskraćen odbrani.

Advokat Huper smatra da je intervencija sudije u ovoj fazi postupka opravdana kako bi se, kako je naveo, “umanjio štetni uticaj prakse obelodanjivanja i propusta tužilaštva u sposobnosti odbrane da analizira dokaze, kreira planove istrage i raspoređuje resurse na najefikasniji i najefikasniji način”.

Konkretno, traži od sudije da naloži Specijalizovanom tužilaštvu da odbrani obelodani sve materijale i dokumenta na koje je uputio okrivljeni ili svedok u svojoj izjavi istovremeno sa obelodanjivanjem te izjave, pošto takav pristup tužilaštvo do sada nije imalo što odbrani otežava posao.

Kada je u pitanju optuženi, advokat Huper traži da mu se ti materijale dostave u roku od 14 dana, a u odnosu na svedoke u roku od 28 dana.

Traži i da tužilaštvo precizno označi brojeve svakog dokaznog predmeta navedenog u intervjuu optuženog ili svedoka, u okviru transkripta njihovog razgovora ili izjave u roku od četiri nedelje.

U istom roku traži da tužilaštvo, uz nalog sudije, obelodani sve audio i video zapise intervjua/iskaza optuženih ili iskaza svedoka, kao i one audio i video zapise koji se odnose na optuženog ili svedoke.

Tačijev branilac smatra da sudija treba da naloži tužiocu i da napiše brojeve (pseudonime) svedoka za sve materijale i dokumente koji se odnose tiču njih.

O ovom pitanju bilo je reči na poslednjoj statusnoj konferenciji u februaru ove godine, kada su se i advokati ostale trojice optuženih u ovom slučaju žalili na način na koji tužilaštvo obelodanjuje materijal.

Pored Tačija, optuženi su nekadašnji šefovi u tzv OVK Kadri Veselji, Jakup Krasnići i Redžep Seljimi.

Sva četvorica se terete za niz ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti, izvršenih na najmanje 40 lokacija, odnosno nelegalnih pritvora u kojima su ljudi neosnovano lišavani slobode, mučeni i ubijani, za koje im preti kazna doživotnog zatvora.

U optužnici se navodi da su krivična dela koja im se stavljaju na teret izvršena u periodu najkasnije od marta 1998. do septembra 1999. na više mesta na Kosovu, kao i u Kukešu i Cahanu, u severnoj Albaniji.

Prema navodima optužnice, ta dela su izvršili pripadnici OVK protiv stotina civila i lica koja nisu bili aktivni učesnici u neprijateljstvima.

U optužnici se navodi da Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići snose individualnu krivičnu odgovornost, prema razlicitim oblicima krivične odgovornosti, za krivična dela izvršena u kontekstu nemeđunarodnog oružanog sukoba na Kosovu, koja su bila deo raširenog i sistematskog napada na osobe za koje se sumnjalo da su bili protiv OVK.

Izvor