Poplavljenima u januaru pomoć od jedne do 5.000 evra

BEOGRAD –

Između 120.000 i 600.000 dinara bespovratne državne pomoći namenjeno je vlasnicima stambenih objekata koji su oštećeni u poplavama u januaru ove godine, navodi se u Uredbi Vlade Srbije objavljenoj u Službenom glasniku.

Za ovu namenu procenjeno je da će ukupno biti potrebno 250 miliona dinara iz inostranih zaduživanja Republike Srbije.

vojska, ,poplave

Procenjeno je da je oštećeno oko 1.400 porodičnih stambenih objekata u svojini građana i oni su prema stepenu oštećenja razvrstani u pet kategorija, od čega zavisi i iznos bespovratne državne pomoći.

Verifikaciju štete koju su utvrdile komisije lokalnih samouprava izvršiće Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima preko koje će novac biti i isplaćivan.

Za dobijanje državne pomoći neophodno je da je šteta neposredna posledica poplava, da je prijavljena u skladu sa zakonom, da je uništena stvar koja je neophodna za zadovoljenje osnovnih životnih potreba i da je bila u svakodnevnoj ili redovnoj upotrebi, kao i da je čuvana sa pažnjom i uz preduzete mere radi smanjenja rizika.

Izvor