OEBS: Ključno ojačati lidersku ulogu žena

BEČ –

Uloga žena lidera, posebno u izgradnji mira i prevenciji konflikata, odlučujuća je u postizanju prosperitetnih i miroljubivih društava, i garancija za jačanje naših demokratija, istakli su danas zvaničnici OEBS-a povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena.

Oni su ukazali na potrebu jačanja napora i povečanju resursa u jačanju liderstva žena.

osce oebs jpg

Takođe su podvukli i ključnu ulogu žena u obezbeđivanju oporavka posle kovid-19.

“Ekonomsko osnaživanje žena i devojaka je od suštinskog značaja za njihovo značajno uključivanje i ravnopravno učešće u procesima donošenja odluka, uključujući u rešavanju sukoba i izgradnji mira. Promovisanje ženskog liderstva vazan je aspekt kada želimo da povećamo puno i efikasno učešće žena u procesima donošenja odluka. OEBS mora da odigra važnu ulogu u svojim naporima da ojača žensko liderstvo u našim društvima “, rekla je predsedavajuća OEBS-a, šefica švedske diplomatije An Linde.

Generalna sekretarka OEBS-a Helga Šmit naglasila je da je ravnopravno učešće žena, u suočavanju sa pandemijom, važnije nego ikada.

“Moramo postaviti kao prioritet napore da promovišemo liderstvo žena, kroz profesionalnu obuku i mentorstvo, kroz podršku ženskim mrežama za izgradnju mira i kroz osiguravanje rodno osetljivog radnog okruženja “, poručila je Helga Šmit.

Zvaničnici OEBS-a podvukli su da je jednakost polova preduslov za inkluzivni mir, održivi ekonomski razvoj i demokratsko upravljanje.

Izvor