Evropska unija je pregovore sa novim članicama iz istočne Evrope vodila pet do sedam godina, a Srbija je te pregovore počela 2014.

Potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji Vladimir Međak je izneo podatak da je EU godišnje, u proseku, izdvajala više od 28 evra za svakog stanovnika zapadnog Balkana, dok je za zemlje istočne i srednje Evrope ta suma iznosila 13 evra.

evropska, unija,eu

Od EU dobijamo više novca po glavi stanovnika, ali ne postoji kredibilitet završetka pregovora, kao što je postojao u istočnoevropskim državama, konstatovao je Međak, uz ocenu: Problem nije u parama, već u političkoj volji.

Međak je naveo da je Evropski parlament naručio studiju o dezinformacijama, prema čijim rezultatima je Srbija “izvor lažnih vesti” u regionu.

Međunarodni akteri u tome igraju sporednu ulogu, a primarnu televizije i tabloidi, rekao je Međak.

On je izjavio da EU gotovo nije prisutna u TV programima, dok je u štampanim medijima samo 16,5 odsto vesti pozitivno prema Uniji.

Ulazak Srbije u EU podržava samo 33 odsto mlađih osoba, po čemu je Srbija, verovatno, jedina zemlja u Evropi, rekao je Međak.

Srbija bi, kada bi završila pregovore, sutradan morala da održi referendum o pristpanju EU, izjavio je Međak, uz konstataciju: “Sa ovakvim javnim mnjenjem, teško da bi taj referendum mogao da bude uspešan”.

Izvor