Potencijali rudarstva u Srbiji (AUDIO)

“Preko 70 odsto električne energije se generiše iz uglja, nažalost lignita, koji je niskokalorični ugalj. Osim u tom energetskom sektoru, perspektiva je u sektoru obojenih metala jer je značajno ležište pronađeno u blizini Bora.

rudnik bakra rtb bor

Kineska kompanija Ziđin se priprema da eksploatiše to nalazište, tu su i ležište u Čukaru Peki gde se nalaze bakarne rude, zatim ležišta rudarsko-topioničarskog basena Bor koja su i nakon toliko godina i nadalje interesantna i značajna za eksploataciju” otkriva za RNS profesor Čedomir Beljić sa Rudarsko geološkog fakulteta u Beogradu.

I nemetalične minarelne sirovine, takođe imaju svoje mesto u našoj industriji.

Da rudarstvo u Srbiji ima perspektivu potvrđuju i izveštaji Svetske banke u saradnji sa japasnkom investicionom kompanijom Đajko koje su uradile procenu rudnih potencijala Srbije. Zaključili su da rudarstvo može da učestvuje u industrijskom razvoju zemlje mnogo više no što je to sadašnji slučaj. Ono naime, učestvuje sa oko 20 odsto u BDP-u a njihova pretpostavka je da bi taj procenat mogao da ide do deset. Primera radi, neki evropski prosek je od 4 do 8 odsto učešća u BDP.

“Rudarstvo zavisi od mnogo neizvesnosti i prate ga mnogo kontroverzi, načini ekploatacije mogu biti ili ne prihvatljivi ali očuvanje životne sredine mora biti imperativ kod ove grane industrije a kontrola institucija pojačana. Koristi od rudarstva su velike i nesporne. Plate u ovom sektoru se među najvišima a delovi zemlje u kojima su rudnici među ekonomski razvijenijima” zaključio je sagovornik.

Prostora za unapređenje naravno ima, da se razvije bolji sistem naplate naknade za korišćenje mineralnih sirovina i ojačaju institucije za dostizanje efikasnog, prihvatljivog i održivog rudarstva.

Izvor