Peta statusna konferencija za Saljiha Mustafu

Na konferenciji će biti reči o procesnim pitanjima i završnim podnescima u preliminarnom postupku pred suđenje, koje se očekuje da će početi već u julu.

haski, tribunal

Sudija za prethodni postupak je odredio 30. april, kao datum kada planira da spise predmeta protiv Mustafe preda tročlanom sudskom veću koji će mu suditi.

Mustafin branilac je ranije najavio da će se on od optužbi prvenstveno braniti alibijem.

Alibi je sredstvo odbrane kojim dokazuje da u vreme izvršenja krivičnog dela optuženi uopšte nije bio na lokaciji izvršenja krivičnog dela u dato vreme, odnosno da je bio na drugom mestu.

Pre desetak dana sudija za prethodni postupak odbio je sve zahteve za status žrtava, koje su podnele četiri osobe, tvrdeći da su lično Mustafine žrtve.

Zahtevi su odbijeni, jer se, kako je obrazloženo u odluci, krivična dela koja su podnosioci opisali odnose na događaje koji su se odigrali nekoliko godina posle vremenskog okvira krivičnih dela iz optužnice protiv Mustafe, kao i izvan geografskog područja.

U postupku protiv Mustafe Specijalizovano tužilaštvo je najavilo da će iskaz dati 16 svedoka – petorica svedoka na čijim je izjavama utemeljena optužnica i još 11 svedoka, koji će prema najavama tužioca imati “podržavajuću ulogu”.

Mustafa je uhapšen 24. septembra i izručen Hagu gde se nalazi u pritvoru i čeka suđenje po optužnici koja ga tereti za pojedinačnu krivičnu odgovornost i krivičnu odgovornost kao pretpostavljeni starešina za zločine koje su od 1. do 19. aprila 1999. godine počinili određeni pripadnici OVK protiv lica zatočenih na imanju u Zlašu koje je služilo kao zatvor.

Mustafa je negirao krivicu po svim tačkama optužnice Specijalizovanog tužilaštva Kosova i najavio da će se, pored ostalog braniti alibijem.

Suđenje bi trebalo da mu počne, na leto.

Izvor