Pandemija donela potrebu za promenom u učenju (AUDIO)

Od toga kako se uči na internetu, da li je zadovoljen kvalitet nastave, kolika je uloga roditelja, preko spremnosti nastavnika za korišćenje digitalnih tehnologija u nastavi, emotivnih poteškoća usled asocijalizacije učenika do najvažnijeg pitanja a to je da li onlajn nastava može da ispuni sva očekivanja mladih ljudi u obrazovnom procesu?

racunar, mladi, kompjuter jpg

Odmah nakon proglašenja vanrednog stanja pre godinu dana, i kada su škole organizovale učenje preko TV i Onlajn, Institut za pedagoška istraživanja je odpočeo istraživanje o učenju u novim uslovima i prilagođavanju novim modelima nastave. Do juna je ispitano oko 1500 nastavnika i đaka, oko 1000 roditelja, 700 stručnih saradnika na teme kao što su, organizacija nastave, onlajn učenje, komunikacija, zatim ocenjivanje, kao i emocionalni odnos prema celom procesu učenja.

Kreator istraživanja psiholog Smiljana Jošić kaže da su ispitanici istakli da im je nov proces prilagošavanja bio naporan i zbunjujući, kako za nastavnike tako i za učenike. Ali kako je vreme proticalo, stres i nesigurnost su opadali.

“Roditelji su takođe podneli velik teret jer su morali da rade sa svojom decom i dele tehničke resurse”.

“Mislim da se mnogo napredovalo od početne situacije do sadašnjeg trenutka” izjavila je Jelena Đorđević nastavnica koja je snimala časove za platformu “Moja škola” koja se emitovala na RTS-u.

Međutim, nastava na daljinu treba da bude kombinacija tradicionalne i nove nastave jer je digitalna nastava tj korišćenje digitalnih resursa trebalo da se uvede kao obaveza još mnogo ranije.

“Učenje i školi i onlajn su dva paralelna sveta i nikad onlajn ne može zameniti aktivno učeđće koje imamo u školi” izjavio je bivši ministar obrazovanja Srđan Verbić.

Od toga kako se uči na internetu, da li je zadovoljen kvalitet nastave, kolika je uloga roditelja, preko spremnosti nastavnika za korišćenje digitalnih tehnologija u nastavi, emotivnih poteškoća usled asocijalizacije učenika do najvažnijeg pitanja a to je da li onlajn nastava može da ispuni sva očekivanja mladih ljudi u obrazovnom procesu?

Jedan odgovor se ipak izdvaja kao jedinstven za potrebe savremenog čoveka – a to je da se desila trajna promena kojoj je neohodno poboljšanje.

Izvor