Kipar planira da istraži vlasništvo nad kompanijama

Uspostavljanje registra nalažu propisi EU o sprečavanju pranja novca, a njegovi zagovornici ističu da bi mogao označiti prekretnicu za Kipar, koji je prema njihovim tvrdnjama privlačio one željne da iza firmi-paravana sakriju svoje bogatstvo, privučeni niskim poreskim stopama.

“Firmama ćemo dati rok od šest meseci da prikupe sve pojedinosti radi unošenja u novi sistem”, kaže Antonia Faita-Stavride iz ministarstva energetike, trgovine i industrije, koordinatoru projekta.

kipar kiprani nikozija

Aktivisti u borbi protiv korupcije smatraju da to nije dovoljno.

Kipar već dugo pokušava da se oslobodi imidža zemlje čija vlada prima novac od investitora bez ikakvih pitanja.

Unosna šema dobijanja pasoša u zamenu za ulaganja naglo je ukinuta prošle godine, nakon izveštaja o mogućoj korupciji.

Faita-Stavride kaže da će inicijalni registar biti privremena baza podataka kojoj bi vladine agencije mogle pristupiti na zahtev.

Nada se da će konačni sistem, s različitim nivoima pristupa, biti dostupan do kraja ove godine, ali nije ulazila u pojedinosti.

Pojedini aktivisti u borbi protiv korupcije smatraju da to nije dovoljno.

“To još neće biti javni registar, što je aktuelni uslov na nivou EU”, upozorila je Maira Martini iz Transparensi Internašnala.

Da bi stvarno bio efikasan, trebalo bi da bude povezan s drugim bazama podataka, kao što je vlasništvo nad nekretninama, smatraju aktivisti.

Martini je rekla da je to više od pukog uspostavljanja registra i navela da bi vlastima trebalo omogućiti da pretražuju registar kako i kad im odgovara, a ne da podnose zahtev za pristup informacijama.

Izvor