NIS planski zaustavlja rafineriju, 470 milijardi dinara za radove

Svi radovi na čišćenju, reviziji i sanaciji opreme, kao i investicioni projekti biće izvedeni u skladu sa strogim ekološkim standardima i pravilima bezbednosti na radu.

nis, rafinerija, sangaj jpg

NIS navodi da će zbog aktivnosti biti zaustavljeni proizvodni procesi u svim najvažnijim postrojenjima rafinerije, a dodaje se da obezbeđene zalihe garantuju nesmetanu otpremu i uredno snabdevanje tržišta svim vrstama derivata tokom obustave rada postrojenja.

Ključne aktivnosti u rafineriji biće obavljena na postrojenju S-44501 (Klaus) u cilju povećanja pouzdanosti rada postrojenja, a značajni investicioni radovi planirani su na postrojenju za proizvodnju benzinskih komponenti i gasova (FČ kompleks), kao i na Atmosferskoj destilaciji.

NIS navodi da će biti realizovan i niz ranije usaglašenih tehničko-tehnoloških izmena u cilju povećanja energetske efikasnosti rafinerije i poboljšanja rada preradivačkog kompleksa tokom leta.

Na radovima će biti angažovano više od 250 zaposlenih NIS-a i eksternih izvođača.

Izvor