Kako unaprediti položaj Roma

Uključenost Roma u sve segmente društveno-političkog života je veoma važna, a njihovo obrazovanje stavlja na prvo mesto liste prioriteta, kaže predsednik Nacionalnog saveta romske manjine.

romi

Na evidenciji NZS u Južnobačkom okrugu na kraju februara registrovano je 1.476 Roma, a broj nezaposlenih je za poslednje 4 godine smanjen za 5 odsto.

Ključne teme radnog sastanka bile su obrazovanje, zapošljavanje, socijalna zaštita. Dobra saradnja institucija, koje daju sve od sebe, kako bi ohrabrile romsku populaciju da se više angažuje i motiviše za svoje bolje životne uslove, ključna je, ističu predstavnici Južnobačkog okruga.

U NZS objašnjavaju da i dalje rade na tome da lica romske populacije uključuju u motivacione obuke, kako bi ih pokrenuli i obučili za uspešno uključivanje u tržište rada, jer nedovoljno obrazovanje, nedostatak radnog iskustva, dodatnih znanja i veština je ono što im nedostaje.

[embedded content]

Izvor