Još 200 miliona za Jadar

Direktorka kompanije Rio Sava eksplorejšn Vesna Prodanović rekla je da se projektom “Jadar” predviđena izgradnja podzemnog rudnika, sa dva okna prečnika oko osam metara koja se spuštaju do dubine od 650 metara.

rio tinto logo black jpg

Ona je navela da će se u okviru projekta “Jadar” proizvoditi litijum-karbonat koji lako može da se pretvori u litijum-hidroksid i litijum-fosfat čime će biti povećana mogućnost kompanije Rio Tinto da sarađuje sa više proizvođača baterija.

Prodanović je navela da će do kraja 2021. godine biti završene tri nove studije o proceni uticaja projekta “Jadar” na životnu sredinu, za rudnik, postrojenje za preradu minerala i industrijski otpad.

Savetnica za životnu sredinu u kompaniji Rio Tinto Margareta Milosavljević rekla je da proces izrade studija o proceni uticaja na životnu sredinu još nije započet jer još nema sve potrebne dokumentacije.

Ona je navela da će početi tek nakon dobijanja odobrenja za idejne projekte, ali je naglasila da Rio Tinto radi sve ono što čini “kostur” procene uticaja na životnu sredinu i da je definisanje mera koje će sprečiti uticaj rudnika na životnu sredinu najkompleksniji deo te studije.

Na prezentaciji je istaknuto i da projekat “Jadar” donosi održiva rešenja u tesnoj vezi sa lokalnom zajednicom, uz brigu o ljudima i da je trenutni fokus, pored izrade studija o preceni uticaja na životnu sredinu, izrada tehničke dokumentacije, kupovina zemljišta i pribavljanje dozvola za izgradnju.

Izvor