Prijava poslodavaca za prvu polovinu minimalca

Mali je dodao da je najnovijim paketom pomoći privredi i građanima predviđena isplata polovine minimalne zarade za tri meseca za preduzetnike, mikro, mala, srednja i velika preduzeća, koja zajedno zapošljavaju oko 1,5 miliona ljudi.

ministarstvo finansija poreska uprava poreski obveznici

Za tu meru će, rekao je Mali, a saopšteno iz Ministarstva, biti izdvojeno 69,8 milijardi dinara.

“Poslodavci se za korišćenje ovih mera mnogu prijaviti na portalu Poreske uprave i to za svaki mesec posebno, a za prijavu imaju vremena do poslednjeg dana u tekućem mesecu”, objasnio je ministar finansija.

Prema njegovim rečima, prva isplata polovine minimalne zarade biće izvršena 8. aprila i ona će se odnositi na mesec mart, a zatim slede uplate u maju i junu mesecu.

“Novac će biti uplaćen na posebne namenske račune koje će za privrednike otvoriti Uprava za trezor, a odatle će novac moći isključivo da bude prebačen na račun zaposlenog”, naveo je Mali.

Kada je reč o uslovima za korišćenje te mere, ministar je rekao da privrednici koji žele da koriste tu meru ne smeju da smanje broj zaposlenih za više od 10 odsto do isteka tri meseca od isplate poslednjeg minimalca i ne mogu da isplaćuju dividende.

“Pozivam privrednike koji žele da koriste ovu meru podrške da se prijave na portalu Poreske uprave popunjavanjem jednostavnog obrasca. Republika Srbija je tu za privrednike i za sve građane i spremni smo da pomognemo u ovim teškim vremenima”, naveo je Mali.

Novi, treći paket podrške privredi i građanima vredan je 249,4 milijarde dinara, a osim isplate tri polovine minimalne zarade predviđa i uplatu još jedne cele minimalne zarade za zaposlene u ugostiteljstvu, turističkim, rent-a kar agencijama, kao i hotelijerima, za šta će biti izdvojeno oko dve milijarde dinara.

Takođe, ponovo će se pomoći gradski hoteli sa 350 evra po individualnom ležaju, odnosno 150 evra po smeštajnoj jedinici.

Inače, Javni poziv za dodelu subvencija za podršku radu hotelske industrije zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti Kovid-19 objavljen je na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija 24. februara.

Paketom podrške privredi predviđena je i mera koja se odnosi na posebno ugrožen sektor prevoznika putnika u drumskom saobraćaju i autobuskih stanica.

Tom merom prevoznici će dobiti dodatnih 600 evra po autobusu na period od šest meseci, za šta će biti izdvojeno 2,6 milijardi dinara.

Odobrena sredstva subvencija uplaćivaće se korisnicima na posebne namenske dinarske račune koje će Uprava za trezor otvoriti za ove potrebe.

Javni poziv za prijavu za tu vrstu podrške biće objavljen ove sedmice na sajtu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Takođe, kako bi se dodatno obezbedila likvidnost domaćoj privredi, biće izmenjen i dopunjen postojeći Zakon o garantnoj šemi, čime će biti obezbeđeno dodatnih 500 miliona evra za privrednike i produženo njeno vreme trajanja.

Pored toga, biće donet i novi zakon kojim će se omogućiti privredi povoljni krediti u vrednosti od dodatnih 500 miliona evra.

Kada je reč o direktnoj podršci za građane Srbije, građanima koji se budu prijavili biće isplaćeno ukupno 60 evra i to najpre u maju 30 evra, a zatim u novembru još 30 evra.

Prijava će se odvijati isto kao i 2020. godine kada su se građani prijavljivali za novčanu podršku u iznosu od 100 evra, dakle preko portala Uprave za trezor.

Kao i prethodnog puta, penzioneri i primaoci novčanih socijalnih davanja neće morati da se prijavljuju već će biti automatski prijavljeni.

Takođe, penzioneri će u septembru dobiti dodatnih 50 evra, što znači da će oni ukupno u toku godine dobiti 110 evra.

Za tih dodatnih 50 evra biće izdvojeno još 10 milijardi dinara.

UPS: Prijava za polovinu minimalca preko portala E-porezi

Unija poslodavaca Srbije podseća da danas počinje prijava poslodavaca za isplatu polovine minimalca, preko portala E-porezi.

Na tom portalu, https://www.purs.gov.rs/e-porezi/portal.html, prijavljivanje je logovanjem i unosom PIN-koda kvalifikovanog elektronskog sertifikata, a zatim popunjavanjem izjave o prihvatanju poreskih davanja najkasnije do kraja marta.

Polovina minimalca će poslodavcima biti isplaćena u aprilu, maju i junu 2021. godine.

Za svaki mesec se prijavljuje posebno, i to najkasnije do poslednjeg dana u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se vrši isplata, navodi UPS.

Radi isplate otvara se poseban namenski račun – isplata direktnih davanja – COVID-19 (COVID račun) kod banke koja vodi tekući račun tog poslodavca.

Poslodavac koji ima otvorene tekuće račune kod više banaka dužan je da najkasnije 25. marta 2021. godine, putem elektronskih servisa Poreske uprave, dostavi podatak o nazivu banke kod koje će mu biti otvoren COVID račun.

Pravo na polovinu minimalca imaju svi privredni subjekti u privatnom sektoru nezavisno od veličine, (preduzetnici, mikro,mala i srednja preduzeća, kao i velika pravna lica) koji su zaključno sa 13. februarom 2021. godine, osnovani i registrovani kod nadležnog organa ili organizacije, odnosno postali obveznici PDV, i kojima na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu u kojem se vrši isplata nije privremeno oduzet PIB.

Uslov je da od 13. februara 2021. godine, pa do isteka tri meseca od poslednje isplate ne smanje broj zaposlenih za više od 10 odsto, kao i da počev od 13. februara pa do kraja 2021. godine, ne isplati dividende.

Izuzetno, pravo na direktna davanja nemaju banke, društva za osiguranje i društva za reosiguranje, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima, davaoci finansijskog lizinga, platne institucije i institucije elektronskog novca.

Poslodavac može primljena sredstva po osnovu direktnih davanja da iskoristi isključivo za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima najkasnije do 30. jula 2021. godine.

Izvor