Pad prodaje automobilskih guma u Srbiji i regionu

Tržište guma za putničke automobile i kombije u Srbiji u 2020. smanjilo se za 16 odsto u odnosu na 2019. godinu.

gume

Istovremeno, prodaja letnjih guma opala je za petinu, odnosno za 24,2 odsto, zimskih za 13 odsto, dok je prodaja guma za sve sezone najmanje pogođena situacijom sa koronavirusom, pa je opala tek za pet procenata.

Ako se rezultati u Srbiji uporede sa zemljama u regionu, primetno je da je trend opadanja prodaje zastupljen i u Hrvatskoj i Sloveniji, gde se beleži pad na tržištu od 14,9 odsto odnosno 20,2 odsto u odnosu na 2019. godinu.

Brojke u prethodnih desetak godina variraju, to jest imaju periodične uspone i padove.

Tako je u Srbiji tržište guma imalo trend opadanja između 2010. i 2014. godine, dok se rast beležio od 2014. do 2019. godine, sa nešto lošijom statistikom u 2018. godini.

Tržište univerzalnih guma opalo za pet odsto

Tržište univerzalnih guma opalo je za pet odsto u 2020. godini, odnosno 4,4 odsto u putničkom programu i 0,7 odsto kod SUV guma.

Analizirajući podelu prema dimenzijama, ne može se prepoznati jasan trend, ali ako se posmatraju samo tri najvažnija opsega veličina, prodaja od 14 inča porasla je za 13,4 odsto, dok se od 15 i 16 inča smanjila za 8,4 odnosno, 8,3 odsto.

Istražujući pojedinačne kategorije u slučaju letnjih guma podaci kažu da je prodaja pneumatika za putničke automobile u 2020. pala za 25,3 odsto, SUV guma za 14,4 odsto, dok prodaja kombi guma beleži pad od 18,6 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Prema tim podacima, gledajući dimenzije guma, može se videti da su različite veličine sa granicom do 20 inča (oko 50 cm) zabeležile pad za više od 15 odsto.

Međutim, smanjenje je prilično dramatično u segmentu manjih dimenzija, 15 inča (38cm) i niže, gde pad iznosi više od 30 odsto.

Tržište zimskih guma smanjilo se za 13 odsto u odnosu na 2019. godinu. Ovaj pad predstavlja ponderisani prosek smanjenja prodaje guma za putničke automobile za 13 odsto, SUV guma i 18,4 odsto i kombi guma za 10,4 odsto.

Gledajući po veličinama, može se reći da je prodaja dve najvažnije dimenzije na srpskom tržištu (15 -16 inča) opala za 19 odsto, to jest za 26,9 odsto, dok su ostale dimenzije, između 13 i 21 inča, izgubile najmanje 10 odsto.

Izvor