Mali: Zakoni važni za energetski sektor i energetsku efikasnost

Jednim se, kako je preneo poslanicima, predviđa davanje državne garancije za izgradnju najsavremenijeg sistema za prenos električne energije, a drugim se omogućava izvođenje radova na povećanju energetske efikanosti zgrade VMA u Beogradu.

sinisa, mali

Govoreći o Predlogu zakona o davanju garancije Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, a po zaduženju Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“, Mali je rekao da se garancija daje na iznos od 40 milona evra, a na ime obaveza iz Sporazuma o zajmu za sprovođenje Regionalnog programa za energetsku efikasnost u prenosnom sistemu.

Regionalni program za energetsku efikasnost u prenosnom sistemu osnovan je, kaže, radi obezbeđenja nacionalne energetske bezbednosti zemlje i zamene dotrajale mreže nižeg naponskog nivoa, sistemom većeg kapaciteta i višeg naponskog nivoa.

„Projekat ima ogroman nacionalni i regionalni značaj, jer će omogućiti trans-nacionalni prenos energije na velikim rastojanjima uz minimalne gubitke, spajajući tržišta istočne i zapadne Evrope i garantujući sigurno i stabilno snabdevanje domaćih potrošača dovoljnim količinama kvalitetne električne energije“, rekao je Mali.

Dodaje da se realizacijom projekta otvara mogućnost da elektroenergetski sistem Srbije iskoristi svoj geografski položaj i potencijal, odnosno da u bližoj budućnosti preuzme ulogu regionalnog lidera u oblasti elektroenergetike.

Kada je reč o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između Srbije i Nemačke razvojne banke za projekat „Energetska efikasnost u zgradama javne namene i obnovljivi izvori energije u sektoru daljinskog grejanja – Ozelenjavanje javnog sektora“.

„Vrednost sporazuma je 50 miliona evra, a novac će biti iskorišćeni za unapređenje sistema energetske efikanosti zgrade VMA u Beogradu“, poručio je ministar.

Kako kaže, VMA odstupa od savremenih standarda energetske efikasnosti, i posle skoro četiri decenije rada, zgrada, tehničke instalacije i distributivni sistemi zahtevaju obnovu, odnosno treba izvršiti njihovo poboljšanje i određene građevinske intervencije kako bi se omogućila ušteda energije.

Mali je naglasio da je Vlada Srbije veoma posvećena unapređenju energetske efikasnosti i jedan od ciljeva u toj oblasti jeste povećanje energetske efikasnosti u svim sektorima.

„Postoji veliki potencijal za uštedu energije i troškova u svim javnim objektima, a posebno u bolnicama koje imaju visoku i konstantnu potrošnju energije, jer rade 24 sata dnevno, neprekidno cele godine. To važi i za Vojnomedicinsku akademiju koja je jedna od najvećih bolnica u Evropi, izgrađena 1981. godine“, napomenuo je ministar.

Izvor