Dan digitalnog učenja kovinskih Zmajevaca

KOVIN –

Dan digitalnog učenja – Digital Learning Day, održava se 25. februara širom sveta, najviše u Sjedinjenim državama, kroz mnoštvo manifestacija. Kao i prethodnih, i ove godine u kampanji čitave sedmice koja mu je prethodila, učestvovali su i učenici kovinske Osnovne škole “Jovan Jovanović Zmaj” na časovima Informatike i računarstva realizujući projekat istraživanja i proširivanja znanja u oblasti bezbednosti sa naglaskom na digitalnim tragovima.

Dan digitalnog učenja, začet 2012. godine, obezbedio je značajno mesto liderima u obrazovanju da istaknu svoju sjajnu nastavnu praksu i prikažu inovativne nastavnike, lidere i nastavnim programima tehnologije koje poboljšavaju učeničke rezultate, a jedan od prihvaćenih resursa je i iz ove škole. Pri tome se pod digitalnim učenjem podrazumeva svaka nastavna praksa koja efektivno koristi tehnologiju za jačanje đačkog iskustva u učenju. Ona naglašava kvalitetnu nastavu i obezbeđuje pristup izazovnom sadržaju, povratne informacije kroz formativno ocenjivanje, mogućnosti za učenje uvek i svuda i individualizovanu nastavu koja će osigurati da svi učenici dostignu svoj puni potencijal za uspeh u školovanju i profesionalnoj karijeri.

digitalno, ucenje, kovin, deca, internet

“Još pre epidemije, naši učenici su bili aktivno upućeni na rad na svetskoj mreži, pa time i izloženi raznim opasnostima, od kojih mnoge na prvi pogled izgledaju veoma bezazleno. Digitalni tragovi predstavljaju niz podataka koje ostavljamo svakog puta kad koristimo internet. Oni se odnose na mrežne stranice koje posećujemo, elektronsku poštu koju šaljemo, video zapise koje postavljamo na mrežu, onlajn igre koje igramo, informacije koje pretražujemo. Uvek treba imati na umu da sve što je jednom objavljeno na internetu ostaje zauvek zabeleženo i nekome dostupno, a nikada ne znamo ko ih i sa kojom namerom može upotrebiti. Učenici su veoma svesni ovih pretnji, ali opreznost nije nikada na odmet”, kaže nastavnik informatike Dejan Kreculj.

Izvor