KKDP: Pomoć prevoznicima za autobuse usklađena sa pravilima

BEOGRAD –

Komisija za kontrolu državne pomoći utvrdila je da je pomoć koja se dodeljuje za podršku rada autobuskih prevoznika zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom karona virusa usklađena sa pravilima, navodi se u rešenju objavljenom na internet stranici tog tela.

Konstatuje se da je za pomoć obezbeđeno 2,6 milijardi dinara u budžetu Srbije i da će ona biti dodeljivana šest puta po 600 evra po svakom autobusu za koga prevoznik poseduje izvod licence.

subotica, trans, autobusi,

Uslov za dobijanje pomoći je da prevoznik nije javno preduzeće, niti je u stečaju, unapred pripremljenom planu reorganizacije kao i da se nad njim ne sprovodi plan reorganizacije ili postupak likvidacije.

Pravo na subvenciju prevoznik će izgubiti ako smanji broj zaposlenih za više od 10 procenata u periodu od šest meseci počevši od dana usvajanja programa podrške.

Navedeno je da se ne računaju zaposleni koji su sa prevoznikom zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre usvajanja ovih mera a kojima ugovor ističe u tom polugodisnjem periodu.

Proveru uslova oko zaposlenosti kontrolisaće Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u saradnji sa Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja.

Izvor