Izložba “Simboli državnosti” u Muzeju Vojvodine

Autorka postavke je muzejska savetnica i etnolog, i na njenoj izložbi će biti predstavljeni predmeti iz Zbirki Etnološkog odeljenja Muzeja koji su nastali na teritoriji Vojvodine od 1870. do početka Drugog svetskog rata.

simboli, drzavnosti

Većina tih predmeta je iz perioda vladavine Austrougarske monarhije kada je srpska trobojka bila zabranjena i nije bilo poželjno isticanje srpskog porekla.

Iako je naglašavanje nacionalnih obeležja u pomenutom periodu bilo rizično, na osnovu izloženog materijala vidi se da su tkalje, vezilje i drvorezbari ipak svoje rodoljublje pretočili u koristan i upotrebljiv predmet, koji je bio veoma važan u životu tadašnje čovekove zajednice.

Izvor