Pokrajina za komasaciju ponudila podršku od 70 miliona dinara, za poljoprivredno obrazovanje 23 miliona

Novac je ponuđen preko javnog konkursa a bespovratna podrška pokrajine može iznositi do 60 procenata od ukupne vrednosti radova bez PDV-a odnosno do maksimalnih 20 miliona dinara po jednoj prijavi.

Za podršku mogu da konkurišu jedinice lokalne samouprave a prijave moraju biti za realizaciju aktivnosti koje su definisane programima komasacije, odnosno aktivnosti koje su utvrđene ugovorima sa izvođačima geodetsko tehničkih radova.

izvrsnje, vece, banovina, pokrajina, ap, vojvodine, pokrajinska, vlada, novi, sad, 91

Cilj pokrajinske podrške je ukrupnjavanja poljoprivrednih parcela i stvaranje pretpostavki za podizanje nivoa uređenosti teritorija katastarskih opština.

Opštine i gradovi za pokrajinska sredstva za komasaciju mogu konkurisati do 12. marta.

Pokrajina sa 23 miliona podržava poljoprivredno obrazovanje

Pokrajina Vojvodina ponudila je ukupno 23 miliona dinara preko konkursa za finansiranje intenzivnijeg korišćenja poljoprivednog zemljišta kojima raspolažu visoko obrazovne ustanove, srednje poljoprivredne i druge škole koje obrazuju poljoprivrednu struku.

Cilj konkursa je unapređenje obrazovanja studenata i učenika kroz praktičnu nastavu korišćenjem savremene poljoprivredne opreme i mehanizacije.

Po prijavi pokrajina je spremna da bespovratno finansira pun iznos koji je kod srednjih škola do 2,5 miliona dinara, a za fakultete do 4,5 miliona.

Prijave za pokrajinsku podršku po ovom konkursu mogu se podneti do 26. februara.

Izvor