Poplave u Hercegovini, u prekidu saobraćaj na nekoliko puteva

Od kraja decembra u Hercegovini je palo kiše više nego u celoj prethodnoj godini – u slivnom području reke Trebišnjice, za pedeset dana, palo je oko sedam stotina litara kiše po kvadratnom metru, navodi RTRS.

vremenske, nepogode, poplava, poplave, 12

U prekidu su lokalni putevi Strujići-Orašje-Čavaš, veza sa magistralnog puta Trebinje-Ljubinje i put za selo Velju goru, južno od Trebinja.

Usled bujičnih i visokog nivoa podzemnih voda, nizvodno i južno od Trebinja, poplavljeni su delovi Popovog i Petrovog polja.

Sve elektrane u sistemu rade punim kapacitetom. U hidroakumulacije Bileća i Gorica dotok je oko 400 kubnih metara. Na brani Hidroerlektrane Trebinje 1, u korito reke ispušta oko 200 kubnih metara u sekundi.

Za razliku od juče, kada je kroz grad propuštano 250 kubnih metara vode, danas je protok smanjen na 200 kubnih metara vode u sekundi.

Zbog intenzivnih padavina u slivnom području reke Trebišnjice, protok kroz grad, očekuje se 250 do 300 metara kubnih vode u sekundi. To, kažu, ne bi trebalo da izazove plavljenja u priobalnom području.

Izvor