Niš-ekspres da plati 37,5 miliona zbog zloupotrebe položaja

KZK je Niš-ekspres obavezao da u roku od godinu dana uplati naknadu od 37,5 miliona dinara u republički budžet.

nis, ekspres

Niš-ekspres je obavezan i da svim korisnicima usluge izlaska na peron Autobuske stanice u tom gradu omogući da to učine na nediskriminatorski način.

U rešenju KZK je konstatovala da je Niš-ekspres primenio nepravične uslove poslovanja na osnovu cenovnika iz 2015. i 2018. godine.

Ta firma je od 2015. do 2018. godine naplaćivala stanične usluge od 15 do 100 dinara u zavisnosti od dužine relacije putovanja, kao i peronske karte u iznosu od 100 do 160 dinara tako diskriminišući korisnike.

Protiv rešenja Komisije za zaštitu konkurencije Niš-ekspres može pokrenuti upravni spor.

Izvor