Sveodoci i dokazi protiv Mustafe u ponedeljak pred sudom

Do tog datuma sudija za prethodni postupak dao je rok tužilaštvu da mu podnese takozvani pretpretresni podnesak, spisak svih svedoka koje planira da ispita, kao i listu dokaznih predloga koje planira da izvede pred sudskim većem koje će suditi Mustafi.

saljih, mustafa

Iz Specijalizovanog tuzilaštva u Hagu za Tanjug objašanjavaju da pretpretresni podnesak tužioca sadrži za svaku optužbu sažeti prikaz dokaza koje namerava da izvede u vezi sa optužbama o izvršenju krivičnog dela i o vidu odgovornosti za koji se optuženi tereti.

Ovaj podnesak uključuje i eventualne izjave odbrane o prihvatanju činjenica, kao i izjave o nespornim pitanjima, ukazuju u tužilaštvu.

Pored toga, tužilac do sledećeg ponedeljka sudu treba da dostavi spisak sa brojem svedoka koje namerava da pozove, uključujući procenu ukupnog vremena predviđenog za njihovo ispitivanje.

Treba da opredeli ime ili pseudonim svakog svedoka, u zavisnosti da li ima sudsku zaštitu identiteta, kao i da navede sažeti prikaz činjenica o kojima je predviđeno da svaki pojedinačni svedok govori i da ukaže da li će svedok svedočiti lično ili na drugi način.

Pored ovoga, tužilac sudiji do ponedeljka treba da dostavi i spisak dokaznih predloga koje namerava da predstavi na sudu, a kada je to moguće i stavove i eventualne prigovore odbrane u pogledu njihove autentičnosti.

Nakon što specijalizovani tužilac bude podneo traženo, sudija će dati rok Mustafinoj odbrani da dostavi svoj pretpretresni podnesak, mada za razliku od tužioca odbrana nije dužna da to učini.

U pretpretresnom podnesku Mustafin branilac treba da navede prirodu odbrane optuženog u opštim crtama, a na poslednjoj statusnoj konferenciji je najavio da će se njegov klijent braniti alibijem.

Takođe treba da ukaže na optužbe i pitanja koje optuženi osporava, uz pozivanje na konkretne stavove u pretpretresnom podnesku tužioca i razloge zbog kojih ih osporava.

Odbrana treba da dostavi i spisak potencijalnih svedoka koje namerava da pozove u prilog svojim tvrdnjama…

Nakon okončanja ove procedure, biće zakazan početak suđenja Mustafi, koje će ujedno biti i prvo suđenje pred Specijalizovanim većima Kosova.

Na poslednjoj statusnoj konferenciji, 1. februara, tužilaštvo je zatražilo da suđenje Mustafi počne već u martu, dok je odbrana tražila dodatno vreme za pripremu za suđenje, najavljujući da će se Mustafa braniti alibijem.

Alibi je sredstvo odbrane kojim dokazuje da u vreme izvršenja krivičnog dela optuženi uopšte nije bio na lokaciji izvršenja krivičnog dela u dato vreme, odnosno da je bio na drugom mestu.

Mustafa je uhapšen 24. septembra 2020. godine na Kosovu i izručen Hagu, gde se nalazi u pritvoru i čeka suđenje po optužnici koja je potvrđena 12. juna, a objavljena 28. septembra.

U njoj se pored ostalog navodi da Mustafa snosi pojedinačnu krivičnu odgovornost i krivičnu odgovornost kao pretpostavljeni starešina za zločine koje su od 1. do 19. aprila 1999. godine počinili određeni pripadnici OVK protiv lica zatočenih na imanju u Zlašu koje je služilo kao zatvor.

U optužnici protiv Mustafe se tvrdi da je on odgovoran za pomenuta krivična dela izvršena nad najmanje šest lica.

Dalje se navodi da je jedan zatvorenik ubijen na toj lokaciji u periodu približno od 19. aprila 1999. do kraja aprila 1999.

Tereti se u četiri tačke za ratne zločine: proizvoljno lišavanje slobode, surovo postupanje, mučenje i ubistvo.

On je na statusnoj konferencij krajem oktobra 2020. godine negirao po svim tačkama optužnice Specijalizovanog tužilaštva Kosova.

Izvor