Škola u Subotici omogućava zanatlijama da znanje potvrde diplomom

SUBOTICA –

Građevinski radnici koji imaju zanat u svojim rukama, a nemaju potrebnu diplomu koja potvrđuje to znanje, moći će u budućnosti da to znanje potvrde i na papiru. Politehnička škola u Subotici je jedna od dvadeset i dve u zemlji koje učestvuju u programu priznavanja prethodnog učenja koji naša zemlja sprovodi uz podršku Evropske unije. Na ovaj način, firme će i na papiru imati potreban broj stručnjaka za određene poslove, radnici neće morati stalno da dokazuju zanat, a same škole ovim ulaze u svet neformalnog obrazovanja koji podrazumeva i programe obuka za sve one koji žele do zanata na ovaj način.

...

Armirači, zidari, tesari i rukovaoci građevinskih mašina. Brojni radnici su znanja ovih poslova stekli kroz dosadašnju radnu karijeru, ali za njih nemaju potvrdu na papiru, u vidu diplome. Politehnička škola u Subotici je jedna od škola u kojima će takvi radnici moći da prođu program sertifikacije tog znanja, kako bi i na papiru imali ono što već imaju u rukama.

privreda,, radnik,, majstor

“To će onda kompanijama omogućiti da posluju legalno. Da se na konkurse, javne nabavke, na tendere, prijavljuju sa odgovarajućom strukturom svojih zaposlenih. Jer je činjenica da u kompanijama radi izvestan broj ljudi koji nije završio odgovarajuću školu, ali kroz decenijsku praksu u realizaciji tog svog zanimanja imaju kompetencije”- kaže direktor Politehničke škole u Subotici Iso Planić.

Pomoć u uvođenju škola u sistem neformalnog obrazovanja kroz obuke i priznavanje prethodnog učenja stiže iz Slovenije. Kvalifikacije koje zainteresovani steknu na ovaj način biće priznate na nivou Evropske unije.

“Zakon omogućava priznanje na onsovu standarda koji je zajednički i na osnovu zajedničkih alata koje i danas tu razvijamo za te dotične kvalifikacije”- kaže rukovodilac projekta Elido Bandelj.

Zainteresovanih kompanija i pojedinaca već ima, a prvi korak jeste sertifikacija programa obuka za pomenuta četiri obrazovna profila, što će omogućiti ne samo potvrdu već stečenog znanja, već i sticanje novog za sve druge zainteresovane u sistemu neformalnog obrazovanja.

[embedded content]

Izvor