Apelacioni sud: Sudije pogrešile u predmetu “državni udar”

Apelacioni sud u svom rešenju o ukidanju presude navodi da su pogrešni zaključci suda da su Mandić i Knežević organizovali navodnu organizovanu grupu za rušenje vlasti 2016., preneo je podgorički portal Borba.

spuz dikic pritvor podgorica

Viši sud je, kako piše u ukinutoj presudi, pogrešno zaključio da su Mandić i Knežević u svojim govorima na mitingu pred izbore pozivali na bilo kakva okupljanja.

Viši sud se, navodi se, bavio tumačenjem izgovorenih reči i rečenica, što je bilo pogrešno.

Apelacioni sud dalje tvrdi da se iz govora Milana Kneževića ne može doći u vezu da je govor ovog optuženog imao za cilj da organizuje protest.

Navodi se i da u optužnici piše da su između ostalog Mandić i Knežević putovali u Rusiju, pa su zbog toga sumnjivi, ali nema nijednog dokaza koji to potvrđuje.

Apelacioni sud tvrdi da sudija Suzana Mugoša, nije mogla izvesti pouzdan zaključak da je svedok Mirko Velimirović nabavio oružje na zahtev svedoka saradnika Zorana Sinđelića.

“Fotografija oružja koja je prezentovana na suđenju ne može biti dokaz jer je to oružje Uprave policije koje je uzeto na revers, da bi bilo fotografisano, to nije navodno oružje kojim je pripremano nasilje”, stoji u rešenju apelacionog suda.

Svedok Mirko Velimirović nije bio ovlašćeni policijski službenik niti je bio prikriveni saradnik koji bi bio ovlašćeno lice za izvršenje mera tajnog nadzora.

Prvostepena presuda višeg suda doneta je uz brojne zbirne povrede odredaba krivičnog postupka, pa je Apelacioni sud odlučio da presudu ukine, a predmet vrati na ponovno odlučivanje pred Višem sudu pred izmenjenim većem, navodi se u presudi.

Izvor