Za subvencije privrede i turizma u Vojvodini namenjeno 400 miliona dinara

Oko stotinu preduzetnika koji se bave raznim proizvodnim i uslužnim delatnostima, već sedam godina je okupljeno oko Udruženja poslodavaca Subotice sa ciljem da poboljšaju i svoj i položaj radnika. Za većinu njih prethodna godina je zbog pandemije koronavirusa bila veoma teška.

privredam, kancelarija,, kompjuter

“Jedan deo privrede je radio sa polovinom kapaciteta. Nasuprot tome, jedna trećina preduzeća je, zahvaljujući koroni, “dobila vetar u leđa” i radila je maksimalno, čak i više od onoga što su planirali jer su se stekle takve okolnosti. Tu, pre svega, mislim da onaj deo preduzeća koji sarađuju sa zdravstvom, odnosno koji se bave hemijskom industrijom, proizvodnjom dezinfekcionih sredstava i srodnim delatnostima”, kaže Milan Jerinkić, predsednik Udruženja poslodavaca Subotice.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam u februaru je raspisao konkurse na osnovu kojih će dodeliliti subvencije onima koji se bave i proizvodnim i uslužnim delatnostima.

“Zahvaljujući Pokrajinskoj Vladi, budžet Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam ove godine je veći za više od 60 odsto nego lane. Planiramo da 400 miliona dinara putem subvencija dodelimo privredi, turizmu, ženskom preduzetništvu, kao i preduzećima koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom, ali i mnogim drugim firmama”, kaže Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za privredu i turizam.

Pandemija koronavirusa pogodila je privredu, a posebno turizam i ugostiteljstvo, te će subvencije značajno pomoći preduzetnicima, ali i njihovim radnicima.

“Kada poslodavci, firme i kompanije bolje funkcionišu i više rade, biće veći prihodi i za državu i za budžet. S druge strane, biće veće i plate radnicima pa ćemo svi i bolje raditi i bolje živeti”, kaže Milan Jerinkić, predsednik Udruženja poslodavaca Subotice.

privreda,, radnik,, majstor

Da bi konkurse učinio što pristupačinijim, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam će uspostaviti besplatnu telefonsku liniju čijim posredstvom će zainteresovani lako moći da dobiju sve potrebne informacije.

“Ideja nam je da Sekretarijat napravi aplikaciju za mobilne telefone, na oba najznačajnija programska jezika, da bi ljudi na taj način mogli što lakše da konkurišu i da ta sredstva iskoriste na najbolji mogući način”, kaže Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za privredu i turizam.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam će pri dodeli subvencija putem konkursa udružiti sredstva sa Garancijskim i Razvojnim fondom Vojvodine, a pravo da na njih apliciraju imaju poslodavci koji se bave starim zanatima, ženskim preduzetništvom, informacionim tehnologijama, građevinarstvom kao i turističkim uslugama.

Izvor