Predlog zakona o socijalnoj karti u načelu usvojen jednoglasno

narodna, skupstina, republike, srbije, skupstina, srbije

Zekavica je na odboru objasnila da Registrom socijalnih karti nisu obuhvaćeni svi građani zbog zaštite podataka o ličnosti.

Prema njenim rečima, benefit predloženog zakona je višestruk u smislu da će se racionalnije trošiti vreme, jer će korisnici biti pošteđeni mnogih procedura radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć ili za usluge.

“Za zaposlene u socijalnoj zaštiti to će biti skraćeni postupak i imaće celovitiji uvid u imovno stanje korisnika korišćenjem registara drugih organa. Do sada smo sproveli prvu fazu, objedinili smo sve podatke kojima ministarstvo raspolaže, nabavili smo softversko rešenje, u drugoj fazi nas očekuje povezivanje sa drugim registrima”, objasnila je Zekavica.

Kaže da Ministarstvo za rad postaje proaktivnije u odnosu na društveno osetljive grupe koje se nalaze u sistemu socijalne zaštite.

“Cilj proaktivnosti jeste da se postojeći budžet koji se koristi u sistemu socijalne zaštite racionalnije koristi. Imaćemo sveobuhvatniji uvida u materijalni status pa se mogu izbeći greške, a pomoć bi se pravednije raspodelila”, rekla je Zekavica.

Članica odbora sa liste “Aleksandar Vučić – za našu decu” Milanka Vukojičić Jevtović kaže da je cilj predloga zakona uspostavljanje elektronske baze podataka što je u skladu sa programom i ciljevima koje je zacrtala Vlada Srbije i u skladu sa ekspozeom Ane Brnabić.

“Sem uspostavljanja elektronske baze podataka o socijalno-ekonomskom statusu lica koja koriste prava iz socijalne zaštite, dečje zaštite, boračke i invalidske zaštite, ovo je sistemski zakon na koji se čeka više decenija”, podsetila je ona.

Ona je kazala da će nadležni organi imati tačne podatke o broju korisnika socijalne zaštite, kao i merama koje su neophodne da se preduzmu u cilju zadovoljenja potreba tih građana.

Vukojičić Jevtović kaže da je zakon važan i da se ujednači praksa kod nadležnih organa.

Zakonom se, kaže, šalje i jasna poruka da su državni organi servis građana i da građani nisu “sakupljači dokumentacije i kuriri”.

Izvor