Mađarska imenuje novog komandanta KFOR-a

“Naša namera zvanično je prihvaćena i odobrena od strane NATO zvaničnika”, rekao je Korom i dodao da oko toga više nema pitanja.

kfor, kim, kosovo, i, metohija

“Vrlo smo ponosni što će predstavnik oružanih snaga Mađarske biti u mogućnosti da bude zadužen za ovu važnu oblast”, istakao je on, preneo je Juropjan vestern Balkans.

“Konačnu odluku vrha NATO i podršku naših partnera iz regiona tokom tog procesa smatramo očiglednim priznanjem za sve ono što smo učinili do sada”, rekao je Korom.

On je naveo da je za Mađarsku KFOR veoma bitan, jer ta mislija iz godine u godinu postaje sve značajnija i smatra da bi to uskoro trebalo da postane najznačajnija NATO misija.

“S obzirom da je to NATO misija, mi smatramo učešće Mađarske kao ispunjenje obaveze koja proističe iz naših obaveza prema Alijansi i koja značajno doprinosi stabilizaciji regiona”, rekao je Korom, koji je na čelu mađarske vojske od 2018. godine.

“Za Mađarsku je zapadni Balkan od najveće važnosti, zbog čega je ona i odvojila velike resurse za misiju KFOR na Kosovu i EUFOR ALTHEA u Bosni i Hercegovini”.

“Naš cilj je da pronađemo dugoročno rešenje kroz dijalog, ali i da održavamo mir u regionu”, rekao je Korom i dodao da je jedan od načina za podršku tom cilju kontinuirano učešće Mađarske u misiji KFOR.

Govoreći o ulozi Mađarske u okiru misije KFOR-a, on je naveo da je na Kosovu angažovano oko 400 vojnika.

“Glavnina mađarskog kontigenta nalazi se u taktičkom rezervnom bataljonu KFOR (KTBRN) sa dve manevarske čete motorizovane pešadije, jednom četom podrške (uglavnom sa logističkim zadacima) i štabni element komande bataljona, naveo je Korom.

Pored toga, učestvujemo sa raznovrsnim elementima u obaveštajno-osmatračko-izviđačkom bataljonu (ISR) i timu za vezu i monitoring (LMT) koji ima zadatke iz oblasti vojno-civilnih odnosa, dodao je on.

Sedište KTRBN-a je u bazi Novo Selo i pod direktnom je taktičkom kontrolom komandanta KFOR-a, preneo je Juropijan vestern Balkans.

Ovaj bataljon može da se razmesti u bilo kojoj tački KFOR-ove operacije i da nezavisno izvrši bilo koji zadatak.

Korom objašnjava da nakon mesec dana kontinuiranog angažmana, jedinica mora da bude zamenjena ili drugom jedinicom iz iste zone operacija ili rezervnim snagama sledećeg sloja, a to mogu da budu snage operativne rezerve ili snage strateške rezerve.

“U slučaju smanjenja KFOR-a, KTBRN će biti jedina i zadnja manevarska jedinica na terenu pre završetka misije”, istakao je Korom.

On je za Balkansku bezbednosnu mrežu ocenio da je vojna saradnja sa Srbijom dobra i da je treba unaprediti novim zajedničkim učešćem u mirovnim misijama, kroz programe naoružanja, istraživanja, razvoja i saradnju vojnog saniteta.

Na pitanje kako vidi modernizaciju Vojske Srbije, Korom kaže da su takvi koraci važni zbog spremnosti oružanih snaga za sadašnje i buduće izazove, dodajući da isto čini i Mađarska.

Bezbednosnu situaciju u regionu ocenjuje kao “stabilnu, ali i krhku”, a kao najveće izazove navodi migrantsku krizu, povratak stranih boraca terorista, radikalizaciju i hibridne pretnje trećih zemalja.

Izvor