Rok za prvu ratu poreza na imovinu ističe 17. februara, Novosađani tek treba da dobiju poreska rešenja

porez budzet dinar

U Ulici Vojvođanskih brigada 24-26 prijem stranaka je radnim danom od 8 do 14 časova, dok se obveznici mogu obratitina sledeće mejl adrese:

– uverenja.gpu@novisad.rs – za prijem zahteva za izdavanje uverenja;

– naknade.gpu@novisad.rs – za prijem poreskih prijava i svih drugih podnesaka vezano za Naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine i Naknadu za korišćenje javnih površina;

– gpu@novisad.rs – za sve ostale pisane podneske.

Osim navedenih mejl adresa, na raspolaganju su brojevi telefona 4871-751 i 4871-707.

Poreska rešenja za 2021. godinu tek treba da stignu na adrese Novosađana. Od ove godine Novosađani plaćaju nešto veći porez na imovinu. Porеz na imovinu plaća sе kvartalno, i to u roku od 45 dana od dana počеtka tromеsеčja.

Tako ratе padaju oko 15. u mеsеcu: fеbruaru, maju, avgustu i novеmbru.

Za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu obveznik plaća zateznu kamatu od 11 odsto, a za izbegavanje plaćanja tog poreza predviđena je kazna od 5.000 dinara.

Izvor