Pančevo ulaže u obrazovanje, značajna ulaganja za Ekonomsku trgovinsku školu

U poslednjih godinu dana izdvojeno je oko 15 miliona dinara iz budžeta grada Pančeva za tekuće održavanje osnovnih i srednjih škola. Najviše se radilo na podizanju zdravastveno higijenskih uslova, zameni stolarije, dotrajalih vodovodnih i kanalizacionih instalacija. Jedna od škola u kojima je u poslednje vreme bilo značajnijih ulaganja je Ekonomsko trgovinska škola Paja Marganović kaže Tatjana Božić članica gradskog veća zadužena za prosvetu

pancevo

„U ovoj školi prepoznat je problem unutrašnje stolarije pre svega vrata između učionica i tu je uloženo oko milion dinara.350 hiljada je u decembru dato od strane grada da se završi projekat zamene unutrašnje stolarije. U ovoj školi izdvojeno je i 500 hiljada za projekat protivpožarne zaštite.“

Izdvojena su i sredstva za opremanje kabineta za kuvare,poslastičare i konobare u ovoj školi u iznosu od 250 hiljada dinara. 

“Dobili smo od grada Pančeva putem konkursa 250 hiljada dinara i od tog novca proširili smo asortiman ugostiteljskog dela.Od sitnog inventara do indukcionih ploča,čaršava,čaša i ostalog pribora za ugostitelje..Zamenjena su i vrata na drugom i trećem spratu.Grad nam je mnogo pomogao zajedno sa Pokrajinom”, kaže direktor Nebojša Popovski.

Učenicima će ulaganja u opremu svakako olakšati praktičnu nastavu

Opremanje kabineta za praktičnu nastavu jedna je od mera koju sprovodi grad Pančevo radi unapređenja konkurentnosti srednjih škola.

“Grad Pančevo je i ove godine planirao sredstva iz budžeta za tu namenu .I druge škole koje prošle godine nisu učestvovale na konkursu mogu se nadati sredstvima vezanim za unapređenje praktične nastave a samim tim unaprediće se dualno obrazovanje što će dovesti do smanjenja broja nezaposlenih na području grada”, kaže Milenko Čučković gradski većnik zadužen za rad zapošljavanje i socijalnu politiku.

Konkurs će biti raspisan početkom marta i za tu namenu iz gradskog budžeta biće izdvojeno više od 14 miliona dinara.

Izvor