CeSID predložio Dačiću mere za bolje izborne uslove

Predlozi su dostavljeni predsedniku Skupštine Srbije Ivici Dačiću, koji je danas rekao da je više organizacija, među kojima i CeSID, zainteresovano da pomogne predstojećim razgovorima koji bi trebalo da počnu 1. marta.

cesid

Klačar objašnjava za Tanjug da je CeSID predložio kratkoročne i dugoročne mere i dodaje da se kratkoročne mogu usvojiti i primeniti do sledećih izbora, te da je većina u skladu sa preporukama ODHIR-a, dok dugoročne traže postizanje političkog kompromisa, jer podrazumevaju promene izbornog sistema i izborne administracije.

Kao najvažnije kratkoročne mere Klačar je izdvojio one koje omogućavaju RIK – u da može po službenoj dužnosti da pokreće postupke u cilju zaštite izbornog prava, ali i da rad RIK-a bude transparentniji.

To znači da RIK zapisnike sa sednica, sve uložene prigovore na izborni proces i rešenja po prigovorima, učini dostupnim, kao i da se zapisnici o radu biračkih odbora objavljuju pravovremeno.

Građanima, kaže, treba omogućiti i da potpisima podrže više od jedne liste i da mogu elektronski da provere da li su i koju listu podržali.

Izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika, predlaže CESID treba ukinuti prikupljanje potpisa u kampanji za one političke stranke koje su prikupile 10.000 neophodnih potpisa u sklopu registracije političke organizacije.

Takođe, kaže Klačar, Agencija za sprečavanje korupcije treba češće da izveštava o finansiranju kampanje, a predlaže i da se precizira rok do kada je Agencija u obavezi da objavi preliminarne nalaze monitoringa.

Klačar napominje da je jedan od predloga da svi mediji imaju obavezu da, uoči izbora, javno objave cenovnike politickog oglašavanja, a da REM nagleda medije, izbornu kampanju i aktivnosti državnih funkcionera i sankcioniše eventualna kršenja propisa u kratkim rokovima.

CeSID-ov predlog je i da se izmeni dopuni Krivični zakonik novim delima protiv izbornih prava, a trebalo bi zabraniti i vođenje paralelnih evidencija i vršenja pritisaka na birače.

Klačar među predloženim dugoročnim merama navodi da promenu izbornog sistema u personalizovani proporcionalni sistem, kao i formiranje profesionalne izborne administracije (RIK) sa trajnim karakterom i sopstvenim budžetom.

Predložena je i promena odredbe o glasanju dijaspore kroz izmenu Zakona o izboru narodnih poslanika i otvaranje biračkih mesta u svim diplomatsko-konzularnim predstavništvima bez obzira da li je prijavljeno 100 glasača ili ne.

Na pitanje koje su CeSID-ove mere usvojene u prvoj rundi dijaloga, Klačar kaže da je od 35 mera u oblastima biračkog spiska i izborne administracije, finansiranje kampanja, pristupa medijima i obezbeđivanju biračkog prava, delimično ili u potpunosti prihvaćeno 15, ali neke od njih su, napominje, prihvaćene samo formalno i nisu efikasno primenjene u praksi.

Upitan da li je dijalog na “dva koloseka” svrsishodan, s obzirom da ne žele sve stranke da budu deo razgovora kojima posreduju evroparlamentarci, Klačar smatra da bi fokus trebalo da bude na dijalogu uz posredovanje Evropskog parlamenta.

Kako objašnjava, na tom dijalogu će se naći većina političkih aktera pošto su za sada samo SRS i DSS najavili da nisu spremni da prisustvuju dijalogu uz stranu pomoć.

“Svakako je važno i obaveza je Narodne skupštine da sasluša i uvaži mišljenje stranaka na “drugom koloseku” i da njihovi predlozi budu deo agende odnosno da promene koje ce uslediti adresiraju i predloge stranaka koje ne budu deo razgovora uz posredstvo evro-parlamentaraca”, zaključio je Klačar.

Izvor