Završen tvining projekat: Autentična Srbija i Vinsko blago

U cilju promocije proizvoda sa oznakama geografskog porekla, ministarstvo je objavilo dva kataloga: “Autentična Srbija” o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima sa zaštićenim geografskim poreklom i “Vinsko blago Srbije” o vinima sa zaštićenom oznakom geografskog porekla, saopštilo je ministarstvo.

ajvar

Neki od proizvoda koji su se našli u katalozima su valjevski duvan čvarci, leskovački domaći ajvar, leskovačka sprža i svrljiški belmuž.

Takođe, izrađene su brošure o šemama kvaliteta za poljoprivredne i prehrambene proizvode i o organskoj proizvodnji.

Cilj projekta je bio da se kroz rad sa ekspertima, obuke i primenu najbolje prakse zemalja EU – Italije, Francuske i Austrije unapredi znanje zaposlenih u ministarstvu za kreiranje i sprovođenje agrarne politike u oblastima organske proizvodnje i politike kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Tokom implementacije projekta, izrađen je zakonodavni okvir u oblasti šema kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i organske proizvodnje u skladu sa “acquis communautaire EU”.

Tokom projekta pripremljeni su nacrti Zakona o organskoj proizvodnji i Zakona o šemama kvaliteta za poljoprivredne i prehrambene proizvode i prateći pravilnici, kao i specifikacije tri proizvoda sa zaštićenim oznakama geografskog porekla na nacionalnom nivou, za regisrtaciju na nivou EU.

Uz rad sa ekspertima iz zemalja EU korisnici projekta su imali priliku da učestvuju u organizovanim treninzima, obukama i radionicama, kao i da direktno sarađuju sa kolegama iz javnih institucija širom EU.

Projektom je pružena direktna podrška srpskoj administraciji kako bi efikasno realizovala pretpristupne pregovore koji su usmereni ka članstvu u EU vezano za oblast organske proizvodnje i politike kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Tvining je instrument institucionalne saradnje EU između javnih uprava država članica EU i zemalja korisnica sa ciljem pružanja podrške za prenošenje, implementaciju i sprovođenje zakonodavstva EU.

Izvor