Veliki gubici prevoznika zbog pandemije

Kada je reč o komercijalnom prevozu putnika, Aleksić naglašava da su ove firme važne za društvo s obzirom da je Srbija u velikoj meri oslonjena na drumski saobraćaj. Zbog toga je vrlo značajna najavljena pomoć države koja će svakom prevozniku omogućiti 600 evra po autobusu.

granica, carina, vatin, kamioni, teretnjaci, saobracaj, 2“Dobili smo pomoć koja kada se sabere premašuje 30 miliona evra. Javni prevoz putnika u Srbiji 2019. godine ostvario je ukupan prihod od 600 miliona evra. Prema sadašnjim podacima, u Srbiji delatnost obavlja 805 prevoznika sa ukupno 8.309 autobusa. U ovih 805 firmi posluje i osam javnih preduzeća koja, kao budžetski korisnici, neće biti obuhvaćena sa ovom pomoći”, navodi Aleksić.

Kada je reč o međunarodnom, teretnom saobraćaju i kamionskom prevozu Aleksić naglašava da su oni efikasno obavljali svoju delatnost tokom pandemije, kao i da je država tokom zatvaranja brojnih zemalja bila vrlo kooperativna sa privredom.

“Međunarodni saobraćaj bio je vrlo efikasan. Obezbeđena je dostava i distribucija i mi nismo imali nikakve zastoje kada je reč o dopremanju hrane, materijala, ni repro matarijala za fabrike. To je funkcionisalo dosta korektno, tako da se može reći da je teretni transport bio vrlo stabilan”, naglašava Aleksić.

S obzirom na važnost komercijalnog prevoza u drumskom transportu, ovo udruženje godinama unazad zalaže se za smanjenje akciza na dizel gorivo.

“Od 2015. godine krenulo se sa korekcijom akciza u Srbiji. Iz godine u godinu, akcize su rasle. Od tada mi ukazujemo da direktiva EU propisuje maksimalno zahvatanje države u nivou od 330 evra na 1.000 litara evro-dizel goriva za komercijalne transportne svrhe” , napominje Aleksić i dodaje da država, zbog strukture troškova, treba da dozvoli akcizu koja je u nivou sa državama EU.

“Imamo i sve manje vozača i sve više ljudi odlazi u EU, a došli smo do toga da nam je starost autobusa na nivou od 20 godina. Imamo problem jer nemamo dovoljnu zaradu, radimo po nižim cenama nego u EU i ne možemo da ulažemo u kamione i vozila. Jednostavo, kada više trošite, a manje zarađujete, manje vam ostaje pa niste u mogućnosti da obezbedite zdravu ekonomiju”, zaključuje Aleksić.

Izvor