Održana konstitutivna sednica Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta

Na sednici, predstavnici lokalnih samouprava i poslodavci istakli su da postoji malo ekonomsko-socijalnih saveta na teritoriji Vojvodine, i da je cilj da se taj broj poveća.

rast, privreda, ekonomija

“Mislim da dobro radimo svoj posao, koliko je pandemija to dozvolila. Mi smo obišli par gradova i opština koji nemaju formiran ekonomsko-socijalni savet, razgovarali sa gradonačelnicima i predstavnicima opština i to je bio prvi korak vezano za to šta ćemo raditi ove godine”, rekao je Goran Milić, predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.

“Ovo danas jeste rezultat kulture dijaloga i mi hoćemo da dijalog dakle otvorimo, dakle dijalog ne mora biti da se uvek slažemo oko svih tema ali dijalog mora biti da svako od nas sasluša sagovornika i da pokušamo da približimo naše stavove”, rekao je dr Nenad Ivanišević, Pokrajinski sekretar za privredu i turizam.

Iz Unije poslodavaca kažu da će se uprkos krizi izazvanoj Kovidom 19 i dalje zalagati za smanjenja poreza.

“Imali smo slabljenje poslovanja, pomoć koju dobijamo od države nije zanemarljiva i znači. Takođe, privreda se i dalje zalaže smanjenje poreza, za smanjivanje parafiskalnih nameta, smatrajući da će sistemska rešenja dodatno pomoći u cilju da se kriza prebrodi”, kaže Vladimir Lalošević, predsednik Unije poslodavaca Vojvodine.

Prisutni su se saglasili da su neophodni dijalozi između sindikata, poslodavaca i pokrajine, kako bi se rešili problemi u svim lokalnim samoupravama.

Izvor