Nova podrška EU za civilno društvo u Srbiji

BEOGRAD –

Evropska unija ugovorila je novu podršku za civilno društvo u Srbiji u vrednosti od 2,5 miliona evra, a u naredne tri godine uz tu finansijsku podršku u vidu grantova, odnosno bespovratnih sredstava, finansiraće se projekti koji se fokusiraju na razvoj političkog dijaloga između države i nevladinih organizacija.

Takođe, deo tih bespovratnih sredstava u iznosu od jednog miliona, koristiće se za podršku jačanju kapaciteta civilnog društva za sveobuhvatne reforme praćenja u vladavini prava, saopšteno je iz EU info centra.

eu, evropska, unija, zastava, 2

Šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici kazao je tim povodom da civilno društvo predstavlja srce svake demokratije i da je kao takvo blisko i srcu Evropske unije.

“Evropska unija pomaže organizacijama civilnog društva u Srbiji već više od dve decenije i do sada je ta podrška premašila 60 miliona evra”, podsetio je Fabrici.

Dodaje da je cilj da sa novom podrškom se ojačaju kapaciteti civilnog društva za formulisanje politika i komunikaciju o političkom dijalogu između civilnog sektora i državne uprave.

Civilni sektor i državna uprava čine dva stuba istog mosta, kaže Fabrici i dodaje da dijalog i bliska saradnja među njima čine glavni element u kvalitetnom i inkluzivnom procesu kreiranja politike.

Pobednički projekti u tom pozivu, koji uključuju više od 15 vodećih i partnerskih organizacija, fokusiraće se na kapacitete civilnog društva u oblasti vladavine prava, javne uprave, suzbijanja korupcije, e-uprave, urbanističkog i prostornog planiranja.

U narednim mesecima biće izdvojen deo sredstava i za manje inicijative i projekte.

Izvor