Joksimović: Od SAD još 22 miliona dolara razvojne pomoći

Joksimović je, kako je saopšteno iz Ministarstva, potpisala Amandman broj 14 na Sporazum o pomoći između Srbije i SAD za bolje funkcionisanje javne uprave i Amandman broj 16 na Sporazum o pomoći između Srbije i SAD za konkurentniju tržišnu ekonomiju u vrednosti od 22 miliona dolara.

dolari, valuta, novac

Joksimović navodi da će ta pomoć biti realizovana u narednom periodu i da predstavlja još jedan dokaz kontinuiranog unapređenja političkih odnosa i razvojnog partnerstva sa Sjedinjenim Američkim Državama, koja je u uslovima globalne ekonomske krize prouzrokovane pandemijom intenzivirala razvojnu saradnju sa Srbijom.

Istakla je da SAD predstavljaju jednog od najznačajnijih razvojnih partnera Srbije i da projekti koje sprovodi Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) u saradnji sa institucijama Vlade Srbije.

Takođe, dodaje, SAD su jedan od najznačajnijih partnera i nevladinom sektoru kojem preko USAID omogućavaju realizaciju važnih projekata prvenstveno u oblasti privrede, u sektoru mikro, malih i srednjih preduzeća, poput podrške ženskom preduzetništvu u pogledu omogućavanja pristupa novim, alternativnim izvorima investiranja, kao i jačanju prerađivačke industrije u sektorima voća i povrća i povećanju prodaje domaćih proizvoda na domaćem i međunarodnom tržištu.

Pored podrške privredi, značajan deo sredstava će biti usmeren na realizaciju projekata podrške reformi pravosuđa i povećanju efikasnosti sudstva, unapređenju regulatornog okvira u domenu medija, kao i jačanju kapaciteta relevantnih tela za sprovođenje medijskih reformi.

Joksimović je još jednom izrazila zahvalnost Sjedinjenim Američkim Državama na spremnosti da pruže sveobuhvatnu finansijsku pomoć Republici Srbiji u uslovima kada se ceo svet suočava sa dodatnim neizvesnostima prouzrokovanim pandemijom.

Na putu ostvarivanja strateškog cilja Republike Srbije, članstva u Evropskoj uniji, finansijska podrška i buduća saradnja sa Sjedinjenim Američkim Državama kao razvojnim partnerom, za Srbiju je od izuzetne važnosti, zaključuje se u saopštenju.

Izvor