Hrvatska: Prijavljena 33.784 oštećena objekta u zemljotresu

Prema podacima klaud sistema za maping ArcGIS, neupotrebljiv zbog spoljnog uticaja je 271 objekat, a neupotrebljivo zbog oštećenja je 2.804 objekata, prenosi Hina.

Privremeno neupotrebljivo sa potrebnim daljim pregledom je 2.342 objekata, a onih sa potrebnim hitnim intervencijama je 2778 objekata.

zemljotres,, hrvatska,, rusevine

Upotrebljivo sa preporukom je 9.004 objekata, bez ograničenja ih je 5.326, a bez oštećenja je 572 objekta.

Iz Županije su izvestili i o stanju stočne hrane, gde u skladištu u Glini nisu primali nove količine, ali je izdato ukupno 6,67 tona hrane, od čega je 1,28 tona žitarica i 5,39 tona koncentriranih krmiva.

Na stanju u skladištu ukupno ima 91,11 tona hrane, od čega je 60,49 tona žitarica, 26,18 tona koncentriranih krmiva i 4,44 t voluminoze.

U skladištu u Petrinji izdato je ukupno 15,32 tone hrane od čega 5,93 tone žitarica, 8,65 tona koncentriranih krmiva te 0,75 tona voluminoze.

Ukupno je na skladištu u Petrinji 72,61 tona hrane, od čega 3,53 tona žitarica, 68,13 tona koncentriranih krmiva i 0,95 tona voluminoze.

Izvor