Pravna pomoć članovima sindikata penzionera u Kikindi

Kikindski penzioneri imaju svoj sindikat od 2001. godine i sada predstavljaju organizaciju sa preko 8.500 članova.

Prilično veliki broj prijavljenih penzionera omogućio im je da sada imaju svoju pravnu službu koja im rešava pitanja povezivanja radnog staža, što i jeste jedan od problema zbog kog se Kikinđani najviše javljaju.

penzioneri, kikinda

”Naši članovi uglavnom pomoć traže prilikom kupovine zimnice, ogreva ili u vezi sa paketima pomoći. Imaju i pravnih problema jer im nije bio uplaćen radni staž ili im poslodavac nije uplatio poslednje dve godine staža, ali im je naša pravna služba rešila sve što je bilo neophodno”, kaže Radovan Subin, sekretar Sindikata penzionera Kikinda.

Pored članova Sindikata u Kikindi, penzioneri imaju i svoje predstavnike u svim mesnim zajednicama, kojima je pomoć neophodna i za nabavku namirnica, kao i ogreva.

”Od 11.800 penzionera, više od 8.500 su naši članovi. To nam govori da su ljudi pronašli neki svoj interes, mi pratimo njihove zahteve, kreditiramo ih sa zimnicom i ogrevom, odnosno mogu da plaćaju na sedam rata što je veoma povoljno i ne moraju ođednom da plate, skidamo im sa penzije ili sami uplaćuju iznos”, dodaje Subin.

Kikindski penzioneri, kako članovi Sindikata, tako i oni drugi, tokom pandemije koronavirusa pokazali su veliku disciplinu, kao i odgovornost, koja je rezultirala time da nijedan penzioner nije bio zaražen.